Zpracování obrazů v mikroskopii

Tým se zabývá vývojem metod zpracování mikroskopických obrazů a jejími aplikacemi na různá obrazová data získaná během specifických buněčných experimentů. Typickými aplikacemi jsou segmentace buněk, jejich sledování (tzv. trackování) během dlouhodobých experimentů, klasifikace buněk atd. Mezi nejčastěji zpracovávané modality patří kvantitativní i klasická fázová mikroskopie a fluorescenční mikroskopie.

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.