Zpracování obrazů a zobrazování v oftalmologii

Náš tým se zabývá vývojem nových diagnostických postupů v oftalmologii se zaměřením na nemoci sítnice oka. Jedná se především o aplikaci pokročilých metod zpracování obrazů a metod strojového či hlubokého učení. Naše práce zahrnuje také experimentální vývoj nových přístrojů pro oftalmologii jako je video-oftalmoskop či makro-kamera pro pupilometrii.

Co děláme

Oftalmologický tým se dlouhodobě zabývá analýzou snímků a obrazových sekvencí sítnice se zaměřením především na diagnostiku glaukomu a diabetické retinopatie. Řeší také praktické problémy z oblasti oftalmologie v rámci spolupráce s firmami a výzkumnými institucemi. Má k dispozici optickou laboratoř se základním vybavením a možnostmi pro konstrukci jednoduchých optických systémů. Aktuálně se věnujeme následujícím tématům:

Analýza statických snímků sítnice

Jde zejména o vývoj metod pro zpracování a analýzu fotografií sítnice získaných pomocí tzv. fundus kamery, ale také obrazových dat z jiných modalit (např. optická koherentní tomografie). Konkrétně se tým zabývá metodami pro segmentaci cévního řečiště, hodnocením vrstvy nervových vlákena detekcí patologických stavů (exudáty, hemoragie). Při vývoji těchto metod se využívají pokročilé metody zpracování obrazů a strojového učení.

Snímek sítnice a segmentace cévního řečiště
Obrázek 1: Snímek sítnice (vlevo); segmentované cévní řečiště (uprostřed); barevně kódované cévy dle tloušťky (vpravo).

Analýza obrazových sekvencí sítnice

Tato experimentální oblast je zaměřena na vývoj video-oftlamoskopu, který umožňuje provádět záznam obrazových sekvencí sítnice společně s fyziologickými signály. Obrazové sekvence jsou následně zpracovávány za účelem hodnocení prokrvení sítnice. Je snaha nalézt nové diagnostické parametry, které mohou přispět k přesnější a časnější diagnostice onemocnění sítníce.

Základní schéma vizualizace cévní pulsace uvnitř optického disku
Základní schéma vizualizace cévní pulsace uvnitř optického disku

Další oftalmologické aplikace

Tým se také zabývá obrazovým zpracováním předního segmentu oka. Konkrétně segmentací pupily, analýzou duhovky včetně jejího snímání v infračerveném spektru. Tyto metody pak nachází využití například v pupilometrii, určení směru pohled či biometrii.

Segmentace pupily a analýza duhovky
Segmentace pupily a analýza duhovky
 

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.