Buněčná biologie

V oblasti buněčné biologie propojujeme základní výzkum buněk s aplikovaným výzkumem tkáňových struktur. Navrhujeme nové techniky zobrazení, využíváme je pro výzkum buněčných struktur a získané poznatky uplatňujeme při návrhu umělých tkání, v regenerativní medicíně či v boji proti nádorovým buňkám.

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.