Vynálezce rozšířil možnosti studia buněk inovativním technickým řešením

Za výzkum kardiomyocytů a jejich vlastností získal Vratislav Čmiel z Ústavu biomedicínského inženýrství FEKT VUT cenu Československé mikroskopické společnosti. Kromě nových výsledků se mu totiž podařilo přinést i zajímavé technické řešení a inovaci na poli mikroskopie. Na fakultě posledních deset let rozvíjí oblast biofyziky a studentům představuje například možnosti fluorescenční mikroskopie či pokročilé analýzy živé tkáně.

Díky netradiční kombinaci technik a nejrůznějším vlastním vynálezům obdržel Vratislav Čmiel za svou dizertační práci významné ocenění. „Používal jsem totiž jak standardní, tak pokročilé mikroskopy a techniky práce s nimi. K tomu jsem navíc vytvořil například optické rozbočovače. Tak abych mohl při sledování použít dvě kamery naráz. Získal jsem tím zajímavá data a nabídl nové postupy, které se v praxi osvědčily,“ popsal Čmiel, v čem byla jeho práce unikátní. Celý příběh Čmielova vynálezu si můžete přečíst na zvut.cz.

Výzkumnice Larisa Baiazitova prohlíží vizualizaci objemových dat složených z jednotlivých snímků endoteliálních buněk | Autor: Archiv Ústavu biomedicínského inženýrství

Podle oceněného výzkumníka jsou biofyzika a biomedicína unikátní a velmi komplexní obory, které zahrnují jak znalosti biologie, tak technickou zručnost, znalost práce v laboratoři či schopnost měřit a analyzovat data. „Oproti běžnému základnímu výzkumu jsme schopni dělat pokročilá měření a díky tomu získávat i komplexnější analýzy a výsledky. Pracujeme jak se signály, tak s obrazy. K tomu potřebujeme kromě kvalitních mikroskopů, rychlých a citlivých kamer či mikroelektrodového pole i vlastní invenci, kdy zařízení různě propojujeme a některé elektromechanické prvky si doděláváme sami,“ dodal Čmiel s tím, že nejvíce se v týmu Experimentální mikroskopická technika pro buněčné inženýrství zaměřují na preklinické testování buněk a tkání.

Studenti VUT zatím mohou v bakalářském i magisterském studiu absolvovat předmět zaměřený na základy biofyziky a elektrofyziologii buněk. „Momentálně ale připravujeme i specializovanější předmět pro magisterské studenty, ve kterém bychom se měli věnovat tkáňovému inženýrství,“ podotkl Čmiel. Zároveň ústav plánuje podpořit magisterské a zejména doktorské studenty ve výzkumu v oblasti biofyziky. Podle Vratislava Čmiela je totiž mladých výzkumníků na tomto poli stále málo.

[Článek je převzat a upraven z zvut.cz]

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.