Laboratoř funkční diagnostiky

Laboratoř je zaměřena na snímání, zpracování a analýzu biologických signálů a výzkum v oblasti bioelektrických jevů. Bohaté příslušenství akvizičních jednotek umožňuje snímat řadu biosignálů, jmenovitě EEG, EMG, EOG, GSR, EGG, plicní funkce, reakční dobu a mnoho dalších.

Vybavení zahrnuje EEG systém TruScan 32 a přenosný EMG přístroj, které umožňují dlouhodobé snímání EEG a EMG záznamů s vysokou vzorkovací frekvencí. Mezi další vybavení patří výukové stanice Biopac, umožňující akvizici biologických signálů a včetně následného zpracování.
Laboratoř nabízí studentům biologických předmětů silný výukový nástroj pro studium biologických a fyziologických funkcí organismu. Modulární provedení periferií akvizičních jednotek vybízí k návrhu atraktivních témat pro diplomové a bakalářské práce a studentské projekty, proto je laboratoř současně využívána pro experimentální studie a výzkum.

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.