Laboratoř genomiky a proteomiky

Laboratoř se skládá ze dvou čistých místností (třída čistoty ISO 7 a 8). Laboratoř je standardně vybavena pro práci s buněčnými kulturami a genetickým materiálem. Kromě výzkumných aktivit je laboratoř využívána i ve výuce základů molekulární biologie.

Jedná se o moderně vybavenou biochemickou laboratoř disponující dvěma oddělenými místnostmi čistých prostor třídy ISO 7 a 8. V místnostech je udržována konstantní teplota (22 °C), vlhkost vzduchu 30-70% a požadovaná třída čistoty zejména pomocí HEPA filtrů, germicidních lamp a germicidní filtrace vzduchu. V laboratoři je k dispozici standardní vybavení pro práci s buněčnými kulturami, jako je CO2 inkubátor, dva laminární boxy, autokláv, mrazák do -80°C, čítač buněčných kolonií, elektrický pipetovací nástavec, apod. Kromě toho je laboratoř vybavena i pro práci s genetickým materiálem, zejména pro izolaci a separaci DNA a proteinů, standardními přístroji jako jsou vertikální a horizontální elektroforézy, PCR termocyklér, mini PCR box, Digital Image System – Gel Logic 200, digestoř, sušička, vodní tepelná lázeň, suchý termo blok s chlazením, centrifugy, čítač částic, spektrofotometry, apod. Za zmínku stojí zejména moderní automatická čipová elektroforéza Experion od firmy BioRad. Během akademického roku je laboratoř jeden semestr využívána pro výuku základů molekulární biologie magisterských studentů a celoročně při řešení jejich diplomních prací. Zároveň laboratoř slouží k pěstování buněčných kolonií nezbytných v řadě výzkumných projektů zaměstnanců ústavu.

Seznam přístrojů

Beckman Coulter Multisizer 3 Coulter Counter

Multisizer 3 Coulter Counter je čítač částic založený na Coulterově principu – částice v elektrolytu protíkají mikrokanálem a každá částice vyvolá změnu elektrického odporu tekutiny, která je detekována. Slouží k detekci buněk, bakterií, prokaryotických buněk a virů uložených v elektrolytu. Multisizer 3 tak poskytuje infromace o počtu, objemu, hmotě a povrchu analytu v jednom měření. Rozsah detekovaných částic se pohybuje od 0.4 µm do 1,200 µm. Běžne se používá k analýze krve nebo k dalším průmyslovým aplikacím.

Beckman Coulter PARADIGM Microplate Detection Platform

Detekční platforma Paradigm multifunkční modulární detektor. Pro platformu existuje až 20 detekčních cartridgí a platforma tak umožňuje detekci a analýzu: intenzity fluorescence (obsah DNA, RNA, proteinů, vazba receptor-ligand, qPCR, atd.), absorbance (čistota DNA, RNA, proteinů, ELISA, životaschopnost buněk, kinetika enzymů), dále moduly luminiscence, časované fluorescence a fluorescenční polarizace. Moduly jsou snadno uživatelsky vyměnitelné.

Čipová elektroforéza Bio-Rad Experion

Elektoforéza je metoda pro separaci látek v elektrickém poli. Čipová elektroforéza je evolucí kapilární elektroforézy, kdy kapilára je nahrazena mikrofluidním čipem. K separaci dochází v krátkých kanálech o šířce 10 – 100 μm s aplikací vysokého napětí. Bio-Rad Experion je automatizovaný elektroforetický systém vhodný pro analýzu DNA, RNA a proteinů v zavislosti na použitém analytickém kitu a čipu.

UV Transiluminátor Kodak Gel Logic 200

Transiluminátory slouží pro zobrazení výsledů gelové elektroforézy s využitím UV záření. Slouží k analýze gelů, mikrotitračních destiček, kolonových a plaketových testů. Spolu s přiloženým softwarem Kodak MI umožňuje zobrazení výsledků s využitím CCD kamery a analázu molekulární váhy, hmoty, optické hustoty a meření intenzity.

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.