Ústav biomedicínského inženýrství zpříjemňuje pracoviště rodičům s dětmi

Na ústavu biomedicínského inženýrství studuje přibližně tolik holek, jako kluků. Mladý zaměstnanecký kolektiv stále častěji využívá zázemí, vytvořené na UBMI za účelem snažšího propojení profesního a soukromého života mladých rodičů.

Skloubit rodinu s kariérou není lehké, a to zvlášť pro ženy. Jen na VUT pracuje přes tisícovku žen a tvoří tak zhruba třetinu všech zaměstnanců. Jednou z nich je i Gabriela Petrovičová, která se věnuje projektům na UBMI a zapojila se do výzkumu, který se realizoval na třech brněnských vysokých školách.

Gabriela Petrovičová se na UBMI věnuje projektům. | Autor: Andrea Němcová

Gabrielo, na FEKTu se zabýváte metodikou pro genderové standardy. Jak jste se k této problematice dostala a v čem vnímáte jejich důležitost?

Když jsem nastoupila na Ústav biomedicínského inženýrství, tak jsem dostala po administrativní stránce na starost projekt, který se tímto tématem zabýval. Projekt byl zaměřený na problematiku návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené a na podmínky práce při rodičovské dovolené. Věnovala jsem se genderové problematice, jejíž důležitost spočívá v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů v zaměstnání a slaďování rodinného a pracovního života.

Jak byste zhodnotila aktuální genderové prostředí na VUT?

Vždy hodně záleží na vedení konkrétního ústavu, nedá se to generalizovat na celé VUT. U nás na fakultě je pro ženy asi příznivější prostředí. Máme zde univerzitní miniškolku Edisonku, o kterou je veliký zájem. Ale chybí tu třeba místnost či prostor pro maminky s dětmi, kde by například mohly přebalit dítě. Momentálně to musí zvládnout ve svých pracovnách v improvizovaných podmínkách.

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.