Naši absolventi

S našimi absolventy se setkáte v centrech špičkového výzkumu, ve specializovaných firmách pro vývoj zdravotnických pomůcek i přímo na operačních sálech. Do interdisciplinárních týmů přináší biomedicínské know-how, vytváří nové technologie a jsou respektovanými interprety bioinformatických dat.

Biomedicínští absolventi vám prošlapávají cestu k atraktivním zaměstnáním. Podpoří vás ve vědecké i akademické sféře, kde pracují na pozici vedoucích odborných týmů. Uvítají vás v průmyslových firmách, ve kterých se starají o vývoj přístrojů a implementaci nových technologií. Podají vám ruku v ředitelnách start-upových společností. Předají vám své zkušenosti ve firmách orientovaných na zpracování obrazů a signálů.

Ing. Filip Maleňák – ředitel Aplikace Záchranka, z.ú., jednatel Medical Information Technologies, s.r.o.

„Na FEKT VUT jsem studoval obor Biomedicínská technika a bioinformatika, v rámci magisterského studia pak navazoval oborem Biomedicínské a ekologické inženýrství. Právě spojení a znalost medicíny i techniky je něco, co používám v každodenní komunikaci s lékaři i techniky. Znalost obou prostředí mi umožňuje efektivně koordinovat technický vývoj na základě požadavků lékařských oborů a laické veřejnosti.“

Ing. Miloš Malínský, Ph.D. – System Designer, Thermo Fisher Scientific

„Studium Biomedicíny Vám poskytne patřičný rozhled v mnoha oborech a porozumění potřebám různých partnerů.“

Představte si sami sebe za pět let při vývoji aplikace zachraňující životy, při zkoumání únavy pilotů transatlantických letů, při plánování radioterapie onkologických pacientů, při zkoumání elektroencefalografických signálů při funkční magnetické rezonanci, při vývoji softwaru pro plánování návštěv u lékaře, při organizaci vědeckého týmu ve vývojovém oddělení největšího výrobce mikroskopů, při audiometrických vyšetřeních a návrhu sluchadel, nebo při vývoji inkubátorů – to vše dělají naši absolventi s hrdostí na své vzdělání. Staňte se jedním z nich, nebo se s nimi setkejte přímo u nás.

Ing. Jakub Brandejs – Akustický poradce, REJA spol. s r. o.

„Pokročilé zpracování signálu a biofyzika sluchu je základ pro práci akustického specialisty. Ústav biomedicínského inženýrství při FEKT VUT mě připravil skvěle.“

Ing. Tomáš Procházka – radiologický fyzik, Masarykův onkologický ústav

„Biomedicína mě nakopla správným směrem, i když jsem od povolání biomedicínského inženýra zběhl, během studia jsem nabral cenné vědomosti, které uplatňuji při práci v nemocnici každý den.“

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.