Magisterské obory

Studujte biomedicínu a staňte se odborníky na vývoj technologií, které posunou hranice lékařské péče. Akutálně zajišťujeme výuku v magisterských oborech:

Biomedicínské inženýrství a bioinformatika

Naučíte se navrhovat pokročilé algoritmy pro lékařské přístroje a moderní diagnostiku různých onemocnění. Ale také metody pro analýzu genetického kódu a buněčných systémů. V našich laboratořích objevíte, jak fungují nejmodernější mikroskopy nebo jak upravovat biomedicínské obrazy z magnetické rezonance a ultrazvuku. Z předmětů vás čeká analýza biomedicínských obrazů, molekulární biologie nebo základy počítačové grafiky pro zobrazení vícerozměrných objektů.

Až dostudujete, stanete se odborníky na vývoj informačních technologií pro zpracování biologických signálů, analýzu medicínských obrazů a genetických dat. Budou vás chtít technologické firmy, které se věnují vývoji softwaru pro lékařské i nelékařské přístroje. Ale také vědecká centra a genetické laboratoře, kde budoucnost medicíny vzniká. Nové objevy na vás ostatně čekají i v našem doktorském oboru Biomedicínské technologie a bioinformatika!

Co vás čeká v 1. ročníku

Proniknete hlouběji do analýzy biologických dat, návrhu pokročilých algoritmů či využití umělé inteligence a strojového učení v medicíně. V laboratořích se seznámíte s optickými systémy pro mikroskopii nebo třeba s programováním mikroprocesorů. Na výběr dostanete ze dvou hlavních oblastí a je jen na vás, v jaké z nich se budete chtít zdokonalit – v bioinformatice a práci s genomickými daty, či v pokročilém zpracování signálů a obrazů. Zaměřte se zkrátka na to, co vás baví. A pokud ještě nevíte, kam směřovat svou kariéru, zastavte se na některé z pravidelných diskuzních setkání studentů a absolventů biomedicíny, které pořádáme!

Předměty v zimním semestru Předměty v letním semestru
Pokročilá analýza biologických signálů Analýza biomedicínských obrazů
Programování v bioinformatice Analýza biologických sekvencí
Fyziologie člověka Algoritmizace a programování
Molekulární biologie Systémová biologie
Náhodné procesy Kódování v informatice
Medicínské informační systémy Pokročilé metody v biostatistice
Bezpečnost zařízení Zdravotní péče v mimořádných situacích

Co vás čeká ve 2. ročníku

Ve druháku svůj čas věnujete především diplomové práci. Základem je píle, tvůrčí přístup a téma, které vás bude bavit. Jako ostřílení matadoři máte diplomku domluvenou s předstihem – třeba u některé z řady biotechnologických institucí, které v Brně sídlí. A tak s klidem zvládáte i těch několik zbývajících předmětů a praktických laboratoří. Že vás chytlo bádání? Vylaďte svou diplomku a poměřte své síly s ostatními na některé ze studentských konferencí! Nebo seberte odvahu a zkoumejte to, co vás baví, na doktorském studiu!

Předměty v zimním semestru Předměty v letním semestru
Semestrální práce Diplomová práce
Bioetika Základy metodologie výzkumu
Evoluční algoritmy Odborná praxe
Laboratorní technika v genomice a proteomice
Mikroskopická zobrazovací technika
Vizualizace biomedicínských dat

Bioinženýrství

V moderních laboratořích s velkorysým přístrojovým vybavením budete navrhovat medicínská zařízení, věnovat se buněčnému inženýrství, analyzovat obrazy z výpočetních tomografů a magnetických rezonancí a inovativně zpracovávat biologická data s využitím metod umělé inteligence. Naučíte se navrhovat elektronická zařízení a vyvíjet softwarové aplikace pro medicínu a biologii. Z předmětů vás čeká analýza biomedicínských obrazů, strojové učení, inženýrsky aplikovaná fyzika a nanotechnologie. Znalostní portfolio si rozšíříte i v oblasti metodologie vědecké práce a kultury projevu.

S bioinženýrskými znalostmi a titulem budete spolehlivými členy interdisciplinárních týmů lékařů, biologů, informatiků a techniků v klinických provozech nebo ve špičkových výzkumných centrech. Uplatníte se také v průmyslu ve firmách, které zajišťují vývoj, výrobu a servis lékařských zařízení. A pokud vám to bylo málo, pojďte dělat vědu! Překonávat nové limity můžete třeba v doktorském studiu Biomedicínské technologie a bioinformatika.

Co vás čeká v 1. ročníku?

Získáte stabilní matematický základ pro zpracování signálů a hlouběji proniknete do technik zpracování medicínských obrazů. V počítačových učebnách a laboratořích si znalosti ověříte v praxi a zároveň se seznámíte s aktuálními metodami zpracování biologických dat.

Předměty v zimním semestru Předměty v letním semestru
Bezpečnost zařízení Analýza biomedicínských obrazů
Computer-Aided Medical Diagnostics Číslicová technika v bioinženýrství
Diagnostika v kardiologii Diagnostika biosystémů
Systémy pro akvizici dat Metodologie vědecké práce
Vícerozměrná analýza biologických dat Zobrazovací systémy s neionizujícím zářením
Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice Maticový a tenzorový počet
Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum Moderní numerické metody

Co vás čeká ve 2. ročníku?

Ve druhém ročníku si naplno užijete aplikovanou fyziku a matematiku. Rozšíříte si také znalosti v laboratorní technice a v technologiích buněčného inženýrství. Nabyté znalosti zúročíte při psaní diplomové práce, jejíž téma si vyberete na začátku zimního semestru.

Předměty v zimním semestru Předměty v letním semestru
Laboratorní a enviromentální technika Diplomová práce
Pokročilá analýza biologických signálů Technologie v buněčném inženýrství
Semestrální práce Terapeutická technika
Strojové učení Fyzika pevné fáze
Zobrazovací systémy s ionizujicím zářením Modelování elektromagnetických polí
Fyzika a diagnostika plazmatu Nanotechnologie
Fyzika pevné fáze Nedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrik
Kvantová a laserová elektronika
Moderní fyzika

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.