Magisterské obory

Studujte biomedicínu a staňte se odborníky na vývoj technologií, které posunou hranice lékařské péče. Akutálně zajišťujeme výuku v magisterských oborech:

Biomedicínské inženýrství a bioinformatika

Naučíte se navrhovat pokročilé algoritmy pro lékařské přístroje a moderní diagnostiku různých onemocnění. Ale také metody pro analýzu genetického kódu a buněčných systémů. V našich laboratořích objevíte, jak fungují nejmodernější mikroskopy nebo jak upravovat biomedicínské obrazy z magnetické rezonance a ultrazvuku. Z předmětů vás čeká analýza biomedicínských obrazů, molekulární biologie nebo základy počítačové grafiky pro zobrazení vícerozměrných objektů.

Až dostudujete, stanete se odborníky na vývoj informačních technologií pro zpracování biologických signálů, analýzu medicínských obrazů a genetických dat. Budou vás chtít technologické firmy, které se věnují vývoji softwaru pro lékařské i nelékařské přístroje. Ale také vědecká centra a genetické laboratoře, kde budoucnost medicíny vzniká. Nové objevy na vás ostatně čekají i v našem doktorském oboru Biomedicínské technologie a bioinformatika!

Co vás čeká v 1. ročníku

Proniknete hlouběji do analýzy biologických dat, návrhu pokročilých algoritmů či využití umělé inteligence a strojového učení v medicíně. V laboratořích se seznámíte s optickými systémy pro mikroskopii nebo třeba s programováním mikroprocesorů. Na výběr dostanete ze dvou hlavních oblastí a je jen na vás, v jaké z nich se budete chtít zdokonalit – v bioinformatice a práci s genomickými daty, či v pokročilém zpracování signálů a obrazů. Zaměřte se zkrátka na to, co vás baví. A pokud ještě nevíte, kam směřovat svou kariéru, zastavte se na některé z pravidelných diskuzních setkání studentů a absolventů biomedicíny, které pořádáme!

Předměty v 1. semestru Předměty ve 2. semestru
Pokročilá analýza biologických signálů Analýza biomedicínských obrazů
Programování v bioinformatice Analýza biologických sekvencí
Fyziologie člověka Algoritmizace a programování
Molekulární biologie Systémová biologie
Náhodné procesy Kódování v informatice
Medicínské informační systémy Pokročilé metody v biostatistice
Bezpečnost zařízení Zdravotní péče v mimořádných situacích

Co vás čeká ve 2. ročníku

Ve druháku svůj čas věnujete především diplomové práci. Základem je píle, tvůrčí přístup a téma, které vás bude bavit. Jako ostřílení matadoři máte diplomku domluvenou s předstihem – třeba u některé z řady biotechnologických institucí, které v Brně sídlí. A tak s klidem zvládáte i těch několik zbývajících předmětů a praktických laboratoří. Že vás chytlo bádání? Vylaďte svou diplomku a poměřte své síly s ostatními na některé ze studentských konferencí! Nebo seberte odvahu a zkoumejte to, co vás baví, na doktorském studiu!

Předměty v 1. semestru Předměty ve 2. semestru
Semestrální práce Diplomová práce
Bioetika Základy metodologie výzkumu
Evoluční algoritmy Odborná praxe
Laboratorní technika v genomice a proteomice
Mikroskopická zobrazovací technika
Vizualizace biomedicínských dat

Biomedicínské a ekologické inženýrství

V moderních laboratořích budete navrhovat a testovat přístroje používané na operačních sálech či zařízení pro snímání biologických signálů a terapii různých onemocnění. Naučíme vás, jak zobrazit vnitřní orgány lidského těla pomocí různých druhů elektromagnetického záření, dozvíte se o principech tělesných náhrad a metodách pro destrukci nádorových tkání. Z předmětů vás čeká speciální lékařská technika, přístroje pro diagnostiku biosystémů nebo tomografické zobrazovací systémy. Ale také něco z biofyziky a biologie.

Až dostudujete, poperou se o vás nemocnice s vývojovými centry, kde lékařské přístroje vznikají. Uplatnění však najdete i v dalších technologických firmách, které takové přístroje vyrábějí. A pokud vám to bylo málo, pojďte dělat vědu! Překonávat nové limity můžete třeba v doktorském studiu Biomedicínské technologie a bioinformatika.

Co vás čeká v 1. ročníku?

Hlouběji proniknete do různých oblastí lékařských přístrojů, biologie člověka a měření environmentálních dat. V laboratořích si znalosti ověříte v praxi a zároveň se seznámíte s nejmodernějšími metodami pro zpracování biologických signálů a obrazů.

Předměty v 1. semestru Předměty ve 2. semestru
Analýza signálů a obrazů Klasické zobrazovací systémy v medicíně a ekologii
Analýza a interpretace biologických dat Ekologické inženýrství
Fyziologie člověka Algoritmizace a programování
Úvod do environmentalistiky Diagnostika bio- a ekosystémů
Biologie člověka Vyšší metody zpracování signálů
Klinická fyziologie
Zdravotnické informační systémy

Co vás čeká ve 2. ročníku?

Už si nemusíte zapsat příliš mnoho předmětů, i když jich je v nabídce celá řada. Hlavně se budete soustředit na diplomovou práci, jejíž téma si vyberete na začátku zimního semestru. Letní semestr máte vyhrazený pouze pro její řešení.

Předměty v 1. semestru Předměty ve 2. semestru
Semestrální práce Diplomová práce
Tomografické zobrazovací systémy Odborná praxe
Počítačová podpora lékařské diagnostiky
Evoluční algoritmy
Speciální lékařská a ekologická technika
Zdravotní péče

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.