FAQ

Dostaňte brouka z hlavy. Pokud nenajdete svou odpověď v seznamu nejčastějších otázek, napište naší studijní poradkyni.

Bakalářské studium
Z jakých předmětů se skládají přijímací zkoušky?

Přijímací zkouška se skládá z předmětů biologie a matematika v rozsahu klasického středoškolského studia.

Jaké jsou podmínky přijetí k bakalářskému studiu bez přijímacích zkoušek?

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií přijímá vynikající a motivované uchazeče do programu Biomedicínská technika a bioinformatika bez přijímacích zkoušek při splnění této podmínky: dosáhli jste na střední škole průměru známek nejvýše 1,25 (Vypočteno jako aritmetický průměr známek na závěrečném vysvědčení v 1.–3. ročníku a na vysvědčení za první pololetí 4. ročníku).

Jaký je rozdíl mezi biomedicínou v Brně a podobnými obory v Praze, Liberci a Ostravě?

Lékařskou techniku vyučujeme v Brně nepřetržitě už od roku 1967. Díky historické tradici máme silný a zkušený kantorský kolektiv. Sledujeme však také aktuální trendy v oboru, které bezprostředně přenášíme do výuky našich studentů. Ve spojení s technologickým rozmachem Brna je tak titul (a především znalosti) z biomedicíny na VUT skvělým začátkem kariéry!

Brněnská biomedicína je unikátní i v tom, že jsou studenti součástí rovnou dvou předních univerzit – VUT a Masarykovy univerzity. Využívají tak výhod obou institucí – od přístupu do knihoven a studoven, využívání menz až po možnost zařadit se do širší studentské komunity. Dlouhodobá spolupráce mezi VUT a Masaryčkou také určuje specifická studijní a vědecká témata, kterým se u nás věnujem (Více se dozvíte v sekcích o našich studijních programech).

Magisterské studium
Lze se uplatnit již po ukončení bakalářského oboru, nebo je nutné pokračovat na magisterské studium?

Rozhodně ano! Po bakaláři se můžete vrhnout do kariéry jak v privátním, tak ve státním sektoru. Firmy zaměstnají biomedicínského technika např. v oblastech vývoje, výroby nebo prodeje zdravotnické techniky. Své znalosti uplatníte také v při zpracování medicínských dat či navrhování informačních systémů.

Oprávnění absolventa vykonávat nelékařské zdravotnické povolání Biomedicínský technik (podle zákona č. 96/2004 Sb.) přímo vybízí k nástupu do nemocnic a dalších zdravotnických zařízení právě na pozici biomedicínského technika. Pracovní náplň se v tomto případě mění s každým konkrétním pracovištěm. Jedná se však o skutečné poslání, které pomáhá lidem.

Většina absolventů však pokračuje dál na magistra. Důvodem je mj. oprávnění vykonávat zdravotnické povolání Biomedicínský inženýr (podle zákona č. 96/2004 Sb.), které se váže k hlubším znalostem z inženýrského studia.

Proč máte 2 magisterské obory a jaký je mezi nimi rozdíl?

Biomedicínské inženýrství zahrnuje širokou oblast činností, které nelze zahrnout do jednoho programu. Proto si mohou naši studenti vybrat směr, který je skutečně zajímá. Biomedicínské inženýrství a bioinformatika je program zaměřený primárně na práci s daty z oblasti genetiky, medicínských obrazů a signálů. Cílem je naučit studenty využívat programovací techniky k návrhu nových analytických a diagnostických postupů. Složení tohoto programu odpovídá požadavkům ministerstva zdravotnictví na pozici Biomedicínský inženýr dle zákona č. 96/2004 Sb.

Program Biomedicínské a ekologické inženýrství se zaměřuje především na lékařské přístroje v diagnostice a terapii. Program je pro studenty, kteří mají rádi vývoj přístrojů a programových nástrojů pro zdravotnictví či laboratoře. Studenti však nejsou ochuzeni ani o pokročilé metody zpracování biologických dat, které jsou součástí většiny moderních lékařských přístrojů. Program postupně inovujeme – brzy se tak studenti dočkají moderní projektové výuky a větší praktické provázanosti předmětů.

Doktorské studium
Proč jít na doktorské studium?

Doktorské studium je ze své podstaty vědecká práce úzce specializovaná na téma, které vás zajímá. Je určeno pro budoucí vědce – tedy ty, které baví tvůrčí práce a zkoumání dosud neobjevených věcí.

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.