Doktorské studium

Nedělejte z vědy vědu a vyberte si práci, kde skloubíte svůj tvůrčí potenciál a široký odborný rozhled, např. v některém z doktorských oborů:

Biomedicínská elektronika a biokybernetika
Biomedicínské technologie a bioinformatika

Naučíte se dobývat nové objevy při experimentech v biologické laboratoři nebo při analýze medicínských dat pomocí vámi navržených metod. Ukážeme vám, jak vést výzkum a vývoj nových technologií v oblastech bioinformatiky, biomedicínského inženýrství, matematické a systémové biologie či genomiky a proteomiky. Je jen na vás, do čeho se pustíte! Bádat budete zcela samostatně i v rámci svého výzkumného týmu. Čekají vás prestižní konference, kde změříte síly s kolegy z celého světa.

Jako doktor věd najdete uplatnění na vyšších pozicích výzkumných institucí a technologických firem, kde je kladen důraz na inovativní řešení problémů – ať už jako výzkumný pracovník či manažer celého týmu. Nebo pokračujte ve vědecké kariéře na VUT a předejte své znalosti budoucí generaci inženýrů.

Co vás čeká?

Doktorské studium je ze své podstaty vědecká práce poměrně úzce specializovaná na vybrané téma. Zvolíte si své zaměření, navrhnete vlastní experimenty a ponoříte se do prvních výsledků vaší práce. Základem je tvůrčí volnost a samostatnost. Nové výzvy však budete řešit i s vašimi kolegy z výzkumného týmu. Budete se podílet na výuce odborných předmětů a také se zúčastníte řady užitečných seminářů – a to nejen odborných. V kurzech se kromě hard skills zaměříte také na rozvoj měkkých dovedností, které jsou pro vědeckou práci nezbytné a pomohou vám růst v budoucí kariéře. Díky kvalitním školitelům z Česka i zahraničí si doplníte některé speciální dovednosti. Stále vám však zůstane odborný nadhled a schopnost interdisciplinární interakce.

Po dvou letech vás čeká obhájení tezí a doktorská zkouška z oblasti, kterou si sami vyberete. Po zkoušce na vás čekají další dva roky náročné práce. Budete se dále podílet se na výuce – ale především publikovat dosažené výsledky na mezinárodních konferencích a v odborných časopisech. Navážete nové kontakty – ať už na stáži v zahraničí nebo při řešení vlastních nápadů s vědeckými centry či průmyslovými partnery. Spolupráci se u nás totiž meze nekladou. Využijte také příležitosti seznámit své kolegy s výsledky své práce na některém ze seminářů, tentokrát již z pozice zkušeného řečníka! Nakonec odevzdáte a obhájíte dizertaci a titul Ph.D. je váš.

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.