Chci studovat v zahraničí

Poznejte nová místa a rozšiřte si obzory nejen ve studijním oboru. Poznejte přátele z různých koutů světa a získejte nezapomenutelné životní zkušenosti.

Naučíte se pohybovat v mezinárodním prostředí, zvýšíte své sebevědomí a získáte samostatnost. Zdokonalíte své jazykové dovednosti a naučíte se cizí jazyky nejrychlejším a nejpřirozenějším způsobem. Zajistíte si atraktivní položku do životopisu a znásobíte své šance najít skvělou práci. Kdy jindy tohle všechno zažít než teď? Využijte příležitost!

Pobyty a stáže

Předpokladem zapojení do programů jsou dobré studijní výsledky a znalost příslušného cizího jazyka. Pro bližší informace se obracejte na fakultní koordinátorku mobilit.

Double Degree

  • Studium s dvojím diplomem (tzv. Double Degree) – získejte současně s diplomem VUT v Brně (obor Biomedicínské a ekologické inženýrství) take diplom UAS Technikum Wien (Vídeň, Rakousko, obor Medical Engineering & eHealth). První ročník studia probíhá na FEKT a druhý ročník na zahraniční univerzitě. Náplň studia je řízená Smlouvou a může se lišit od náplně standardního prezenčního studia daného oboru. Diplomová práce je vedena specialisty jedné nebo obou univerzit a je psána v anglickém jazyce. Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška se konají na zahraniční univerzitě před společnou komisí v anglickém jazyce.

Podstatnými předpoklady pro přijetí ke studiu v tomto programu jsou výborné studijní výsledky a dobrá znalost anglického jazyka. Pro bližší informace kontaktuje ústavní koordinátorku Marinu Ronzhinu.

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.