Bakalářské obory

Studujte biomedicínu a staňte se odborníky na nové technologie, které pomáhají zachraňovat životy. Akutálně zajišťujeme výuku v prezenčním bakalářském oboru:

Biomedicínská technika a bioinformatika

V průběhu studia se dozvíte, jak fungují různé laboratorní a lékařské přístroje (třeba CTčko), nebo jak pomocí počítačové analýzy proniknout pod slupku složitých biologických dějů. Naučíte se odhalit informace skryté v DNA a vytvořit umělou inteligenci, která sama rozpozná různé nemoci. Z předmětů vás čeká lékařská technika, analýza biologických dat, fyzika nebo programování. Na medicíně ovládnete anatomii a fyziologii člověka, genetiku či nukleární medicínu – a dostanete se také do zákulisí nemocnic a výzkumných laboratoří.

Až dostudujete, poperou se o vás nemocnice s firmami, které tam přístroje dodávají. Nebo pokračujte na magistra! Třeba na obor Biomedicínské a ekologické inženýrství nebo Biomedicínské inženýrství a bioinformatika.

Co vás čeká v 1. ročníku

Přežít prvák na biomedicíně je, stejně jako na celém VUT, jedna z výzev co na vás čeká. Nejen kvůli neprávem obávané matematice a fyzice. S trochou píle to však zvládnete jako řada studentů před vámi! Čeká se od vás mnohem více samostatnosti a kreativity při řešení zadaných úkolů. Třeba při práci se skriptovacím prostředím Matlab, ve kterém se naučíte vytvářet své první jednoduché počítačové programy. Tyto znalosti hojně využijete při bádání nad biologickými daty a pro automatizaci různých výpočtů, takže vám dost ulehčí práci v průběhu studia i v praxi.

Na medicíně získáte spoustu nových vědomostí z lékařských věd přímo od těch nejpovolanějších. A také si je prakticky ověříte v místních laboratořích, podobně jako ostatní studenti lékařské fakulty. Dozvíte se mimo jiné, jak se projevují některá závažná onemocnění, ale také jak vypadá normální funkce lidského těla na úrovni orgánů, buněk i jednotlivých molekul. Strávit nové informace můžete třeba v univerzitní knihovně nebo v některé ze skvělých kaváren, které potkáte na cestě mezi VUT a Masaryčkou.

Předměty v 1. semestru Předměty ve 2. semestru
Matematika 1 Matematika 2
Fyzika 1 Fyzika 2
Fyziologie člověka Algoritmizace a programování
Základy anatomie a histologie Úvod do molekulární biologie a genetiky
Biochemie Patologická fyziologie

Co vás čeká ve 2. ročníku

Čeká na vás mantra tohoto oboru – zpracování a analýza medicínských signálů a obrazů. Nebo jinak a srozumitelně… naučíte se, jak u digitálně zaznamenaných biologických dějů odstranit rušivé vlivy a získat informace o funkci orgánů. A třeba tak rozluštit původ nemoci a pomoci při její léčbě. Prakticky si vše vyzkoušíte v našich laboratořích na skutečných záznamech ze srdce, mozku nebo svalů. K tomu využijete matematický a medicínský základ, který jste získali v předchozím roce. Mimochodem, mezinárodně uznávané knize, která se stane pramenem vašich odborných vědomostí se mezi studenty přezdívá Bio-bible.

Z přístrojové techniky se podíváte na zoubek třeba zobrazovacím metodám – ukážeme vám, jak vznikají obrazy lidského těla pomocí ultrazvuku, magnetické rezonance a přístrojů v nukleární medicíně. Na VUT vás naučíme tu technickou část, na medicíně zase získáte pohled ze strany lékaře a podíváte se také na klinická pracoviště. A pokud chcete být opravdu v obraze, můžete rozšířit vědomosti na některém z biomedicínských seminářů, které pravidelně pořádáme.

Předměty v 1. semestru Předměty ve 2. semestru
Číslicové zpracování signálů a obrazů Analýza biologických signálů
Úvod do medicínské informatiky Bioinformatika
Biostatistika Zobrazovací systémy v lékařství
Matematika 3 Obecná biofyzika
Úvod do klinické medicíny Radiologie a nukleární medicína
Zdravotnická legislativa a právo Silnoproudá a přístrojová elektrotechnika

Co vás čeká ve 3. ročníku

Většinu času ve třeťáku věnujete hlavně bakalářské práci. Proto si zvolte téma, které vás skutečně zajímá. Můžete se zavřít do některé z laboratoří a bastlit lékařské přístroje, zlepšovat kvalitu CT obrazů mozku pro některou z předních firem nebo pomáhat s klinickým výzkumem pod vedením zkušených lékařů. Nebo si prostě domluvte téma na míru, i s tím vám rádi pomůžeme.

Nově zvládnete také práci s vývojovým prostředím LabView – nástrojem, který využívá celá řada průmyslových firem pro měření, řízení a vývoj prototypů (mimo jiné třeba Tesla Motors nebo NASA). My však začneme s něčím jednodušším – třeba konstrukcí kardiostimulátu nebo terapeutické hry ovládané elektrickými impulzy ze svalů. V dalších předmětech zjistíte, jak předvídat vývoj epidemie pomocí matematických modelů. A také vás naučíme opravdu dobře pracovat s genetickým kódem, což se hodí například pro identifikaci škodlivých mikroorganismů nebo při vývoji moderních léčiv.

Během třeťáku už máte dobrý základ pro uplatnění v praxi a tak je čas se poohlédnout po stáži ve firmách. Stáž vám pomůže doplnit praktické zkušenosti a navázat nové kontakty. S nemocnicemi i firmami pravidelně komunikujeme, takže naši studenti mají stále aktuální informace o nabídce v oboru. A pokud si troufáte, můžete se stát součástí některého z výzkumných týmů na Ústavu biomedicínského inženýrství a rozvíjet svůj kreativní potenciál pod vedením skutečných vědců!

Předměty v 1. semestru Předměty ve 2. semestru
Semestrální práce Bakalářská práce
Umělá inteligence v medicíně Terapeutická a protetická technika
Lékařská diagnostická technika Modely v biologii a epidemiologii
Elektronika a biosenzory Praktika z bioinformatiky
Bioelektrické jevy Elektronické systémy a měření
Základy první pomoci Materiály a komponenty pro biomedicínu
Zdravotnická etika Standardizace ve zdravotnictví
Odborná praxe

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.