Pro firmy

Jsme spolehlivými partnery pro krátkodobý i dlouhodobý výzkum. Umíme předat know-how a jsme certifikovaným pracovištěm pro znaleckou činnost.

Zaměřujeme se na řadu výzkumných oblastí od vývoje algoritmů a metodologie pro zpracování a analýzu signálů až po statistické vyhodnocení získaných dat či vývoj softwaru.

Jsme experty v oblasti optiky a využití světelného záření nejen v biomedicíně, ale také v biometrii, dopravě či automobilovém průmyslu. Vytváříme aplikace pro spektrofotometrii, mikroskopii, pro využití průmyslových a vědeckých kamer spolu s počítačovým viděním. Zaměřujeme se také na využití chytrých telefonů a nositelné elektroniky pro aplikace související s kvalitou života, zdravím či fyzickou aktivitou. Samozřejmostí je vývoj analogového a digitálního hardwaru s využitím mikrokontrolerů.

V oblasti bioinformatiky se zaměřujeme na analýzu a zpracování biologických sekvencí, zejména sestavování a anotaci genomů, komparativní genomiku a proteomiku a analýzu metagenomických a metabolomických dat. V oboru biochemie se věnujeme vývoji nových nástrojů pro zpracování dat z planární gelové i kapilární čipové elektroforézy.

Díky spolupráci s ostatními fakultami (především Fakultou informatiky, Fakultou strojního inženýrství) a řadou dalších akademických či vědeckých pracovišť (Masarykovy univerzity, Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, Vysoké školy chemické technologické, aj.) jsme schopni provádět komplexní výzkum a vývoj v uvedených oblastech.

Nejčastější forma spolupráce:

 • Výzkum dlouhodobého charakteru
  Výzkum v rámci grantových projektů (např. TAČR, MPO) s časovým horizontem 2 a více let
 • Výzkum krátkodobého charakteru
  Smluvní výzkum a vývoj v časovém rozmezí 1-2 let.
 • Měření a analytická činnost
  Nabízíme specializovaná měření s využitím našeho technického vybavení, včetně následné analýzy a zpracování naměřených dat.
 • Konzultační činnost
  Poskytujeme jednorázová školení pro menší týmy a předávání know-how v různých oblastech biomedicínského inženýrství.
 • Expertní posudky a znalecká činnost
  Vypracujeme expertní posudky na přístroje či postupy z oblasti zdravotnictví či biologie. Poskytujeme znaleckou činnost dle rejstříku Ministerstva spravedlnosti v oblastech Biomedicínského inženýrství (zdravotnické přístroje a systémy, zdravotnická technika pro diagnostiku i terapii, hodnocení jejích technických parametrů – v oboru Elektrotechnika a v oboru Kybernetika) a Měřidla a měřicí technika ve zdravotnictví – v oboru Metrologie.
 • Studentské projekty
  Pomůžeme vaší firmě získat nadané student pro váš projekt. Ať už v rámci diplomové práce nebo vývoje nového produktu v širším týmu.

Ozvěte se nám

Hledáte partnera pro výzkum nebo potřebujete poradit se svým projektem? Ozvěte se nám a zjistěte, s čím vám můžeme efektivně pomoci.

doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
zástupce pro výzkumné záležitosti
kolarr@feec.vutbr.cz
+420 541 146 668

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.