Partnerské organizace

Věříme, že propojení odborníků z univerzit a firem vzájemně posiluje konkurenceschopnost a efektivitu. I proto jsme hrdi na strategická partnerství, která nám umožnují sdílet inovativní nápady a nejnovější poznatky nejen z oblasti medicíny či bioinženýrství.

Firemní partneři

 • Medicem Institute s.r.o.
  Firma spolupracuje s týmem zabývající se Zobrazováním v oftalmologii na návrhu systému pro snímání zornice během měření defokusační křivky. Součástí spolupráce je návrh a implementace metodiky pro měření velikosti zornice.
 • Philips Healthcare, Netherlands
  Tým Klasických zobrazovacích modalit se pyšní dlouhodobým smluvním výzkumem a vývojem specializovaných algoritmů a metod analýzy medicínských obrazových dat z výpočetní tomografie se společností Philips Healthcare. Do spolupráce zasahují také klinická pracoviště z Itálie (Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori – IRST, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS) a České republiky (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice u Sv. Anny Brno).
 • BTL zdravotnická technika, a.s.
 • MDT – Medical Data Transfer, s.r.o.
 • Photon System Instruments, s.r.o.

Akademické a výzkumné instituce

 • Friedrich-Alexander-University, Erlangen–Nürnberg, Německo
  Spolupráce v oblasti pokročilých metod pro diagnostiku glaukomu se odehrává mezi týmem Zobrazování v oftalmologii a Friedrich-Alexander-University. Zaměřuje se především na vývoj binokulárního video-oftalmoskopu, metodiky zpracování videosekvencí sítnice a extrakce nových diagnostických parametrů.
 • University of Bergen, Norsko
  University of Bergen je partnerem ve vývoji a testování metod pro kvantitativní UZV perfuzní analýzu s cílem vyvinout a klinicky využívat metodu bolus & burts na diagnostických odděleních tamní nemocnice.
 • Center for Systems Biology, Drážďany, Německo
  Rozvíjející se spolupráce týmu Zobrazování obrazů v mikroskopii s Center for Systems Biology se zaměřuje na návrh a vývoj metod obrazové analýzy mikroskopických sekvencí, konkrétně na segmentaci a trackování buněk.
 • Ústav biotechnologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze
  Instituce je dlouhodobým partnerem týmu pro Sekvenaci bakteriálního transkriptomu. Společně se zabývají výzkumem a popisem dějů spojených především s produkcí butanolu při využití kmenu Clostridium beijerinckii NRRL B-598.
 • Masarykova univerzita, Brno
  ÚBMI dlouhodobě úspěšně spolupracuje s ústavy Masarykovy univerzity. Tým Zpracování obrazů v mikroskopii kooperuje s Biologickým ústavem v oblasti analýzy obrazů z holografického mikroskopu se zaměřením na nádorové buňky, analýzu buněčné smrti či buněčného cyklu.
 • CEITEC, Brno
  Tým Klasických zobrazovacích modalit a CEITEC spolupracují na systematickém využití metod zpracování a analýzy obrazových dat získaných z rentgenové výpočetní mikrotomografie (μCT) pro prostorovou analýzu struktury porézních kolagenních nosičů – skafoldů.
 • Centrum molekulární a genové terapie v Dětské nemocnici FN Brno
  Pro centrum vyvýjí tým Sestavování genomů a číslicového zpracování signálů nové metody analýzy genetických dat za účelem přesnějšího popisu vzniku a šíření bakteriální rezistence na antibiotika a genotypizaci nových bakteriálních kmenů.
 • Technische Universität Wien, Rakousko
 • Ryerson University, Toronto, Kanada
 • Tampere University of Technology, Finsko
 • Universidad Politécnica de Valencia, Španělsko
 • Akademie věd České republiky
 • Univerzita Palackého, Olomouc

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.