Špičkově vybavená laboratoř se na UBMI otevřela studentům

Na UBMI byla pod taktovkou vedoucího ústavu Iva Provazníka otevřena nová laboratoř. Studenti zde budou pracovat na výukových zmenšeninách rozměrných diagnostických zobrazovacích systémů, známých z nemocnic.

Kit pro výuku principů MRI | foto: Oto Janoušek
Kit pro výuku principů MRI | foto: Oto Janoušek

V rentgenové komoře rozšířené o CTčko si studenti ověří znalosti z oblasti fyziky ionizujícího záření. „V rámci snímání zde získáváme objemová data, která jsou rekonstrukčními algoritmy zpracována. Tím získáme nejen jednotlivé řezy objektem, ale i 3D vizualizaci. V počítačových cvičeních studenti tyto algoritmy řeší z pohledu jejich fungování. To je ovšem počítačová úloha, která nenahradí měření a zobrazení vlastních dat,“ dodává odborný asistent ústavu Martin Mézl, který laboratoř zařizoval a bude v ní také vyučovat. Mimo jiné si studenti v rentgenových komorách změří spektrum rentgenky nebo vlastnosti útlumu ionizujícího záření při prostupu různými materiály – např. mědi, niklu či hliníku. „Fyzikálně sice tento útlum můžeme vypočítat rovnicí, ale takto dostaneme lepší obrázek o tom, co se tam děje. Takže nejde o věci, které by nějak zjednodušovaly fyziku, ale demonstrují jednotlivé fyzikální principy,“ dodává Mézl. Kromě rentgenových komor je nově laboratoř vybavena edukačními kity pro magnetickou rezonanci či ultrazvukovými přístroji, díky kterým studenti získají lepší představu o technologiích, jednotlivých typech zobrazovacích systémů a aplikačních možnostech jejich využití.

  • – lgu –

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.