Software Radovana Smíška pozná, kterému pacientovi má smysl dát kardiostimulátor

Radovan Smíšek se na ústavu biomedicínského inženýrství věnuje zpracování kardiologických dat. Na konferenci v Singapuru letos představil software, umožňující lékaři vybrat vhodného kandidáta pro implantaci kardiostimulátoru.

Radovana Smíška dlouhodobě zajímá analýza signálů ze srdce. Díky jejich vyhodnocování pomáhá lékařům v léčbě nejrůznějších srdečních patologií. Konkrétně ve své dizertační práci spojuje vysokofrekvenční a nízkofrekvenční EKG a zpřesňuje hodnocení signálů. „Součástí mé dizertace jsou různé patologie detekované pomocí nízkofrekvenčního EKG. Já sleduju, jak se chovají ve vysokofrekvenčním EKG a snažím se z toho získat nové informace,“ vysvětlil Smíšek. V září také v Singapuru prezentoval novou metodu. Pomocí vysokofrekvenčního EKG umí určit, kdy se aktivují jednotlivé segmenty srdce. „Což pouze z nízkofrekvenčního EKG není vždy úplně zřejmé,“ dodal s tím, že lékaři díky tomu získají lepší informace o fungování srdce pacienta a případném nesprávném zapojování jednotlivých komor a síní.

Biomedicínský doktorand Radovan Smíšek se deluhodobě věnuje vývoji algoritmů pro analýzu srdeční aktivity. | foto: Oto Janoušek
Biomedicínský doktorand Radovan Smíšek se dlouhodobě věnuje vývoji algoritmů pro analýzu srdeční aktivity. | foto: Oto Janoušek

Kromě toho se Radovanovi Smíškovi podařilo uspět i v prestižní mezinárodní soutěži, ve které týmy z celého světa vytvářely program schopný přesně detekovat dle striktních kritérií patologii s názvem blokáda levého Tawarova raménka. Pacienti s touto patologií mají vysokou pravděpodobnost, že jim implantace kardiostimulátoru pomůže. „Konkrétně se jedná o biventrikulární stimulátor, což je zařízení, které zároveň stimuluje pravou i levou komoru srdeční. U pacientů s blokádou levého Tawarova raménka se jedna komora svírá dřív než druhá. Ukazuje se ale, že až třiceti procentům z nich stimulátor vůbec nepomůže. Operace tak nemá žádný efekt a je zcela zbytečná. V USA nedávno vyšel vědecký článek popisující kritéria, která musí splňovat signál EKG, abychom mohli přesněji předpovědět, kterým pacientům operace skutečně pomůže. Celá soutěž pak byla o tom, kdo zvládne vytvořit počítačový program, který dokáže najít pacienty splňující co nejpřesněji podmínky stanovené daným článkem a automaticky tak vyhodnocovat vhodnost pacientů pro operaci,“ popsal Radovan Smíšek.

Výzkumu mladého doktoranda se věnuje odborný článek mateřské univerzity Software doktoranda z FEKT VUT umí určit, který pacient má dostat kardiostimulátor. Předejde tak zbytečným operacím a jeho význam akcentuje i zájem veřejnosti Český software zabrání zbytečným operacím srdce. Smíšek za svou práci také získal ocenění rektora.

– zep, oja, Právo –

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.