Rektor ocenil biomedicínského doktoranda

V úterý 11. 12. 2018 získal biomedicínský doktorand Radovan Smíšek cenu rektora VUT v Brně. Při slavnostním ceremoniálu v novobarokní aule Centra VUT ji převzal z rukou rektora Petra Štěpánka během 19. akademického shromáždění VUT v Brně.

Cena rektora je udělována nejlepším studentům v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu nebo nejlepším sportovcům. Radovan Smíšek ji získal za mimořádné akademické výsledky v roce 2017/2018.

Radek Smíšek přebírá ocenění z rukou rektora na akademickém shromáždnění VUT
Radek Smíšek přebírá ocenění z rukou rektora | Foto: VUT

“Myslím, že jsem cenu získal za úspěšnou reprezentaci VUT v soutěži detekce blokády levého Tawarova raménka v USA a za to, že jsem letos hodně publikoval.”, usuzuje skromně Radovan. Navrhovatelka ceny, doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D., však důvodů pro cenu uvádí celou řadu: “Radovan Smíšek se v září 2017 zapojil do soutěže PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge, věnované klasifikaci srdečních rytmů. V konkurenci 67 mezinárodních týmů Radovan obsadil 9. místo. Na jaře 2018 se Radovan Smíšek zapojil do soutěže LBBB Initiative of the ISCE meeting. Cílem soutěže bylo plně automaticky detekovat srdeční patologii striktní blokády levého Tawarova raménka. Radovan Smíšek obsadil v soutěži první místo v konkurenci sedmi mezinárodních týmů z univerzit i z významných firem. Na základě vítězství v soutěži byl Radovan Smíšek pozván jako invited speaker na konferenci International Society for Computerized Electrocardiology 2018 meeting, kde prezentoval výsledky své práce. Radovan svých výsledků dosáhl také díky úzké spolupráci s pracovníky Akademie věd, kde pracuje v týmu pod vedením Ing. Pavla Juráka, CSc. a kde má též školitele specialistu Ing. Filipa Plešingera, Ph.D.”

Radovan však vývojem algoritmů pro zpracování EKG nesleduje výhry v soutěžích. Svou dlouhodobou prací se snaží o návrh a verifikaci metody ke stanovení vhodného způsobu léčby pacientů se srdečním selháním, aby tak přispěl ke zvýšení kvality jejich života. O výsledky své práce se dělí s akademickou komunitou formou publikací v odborných periodicích. Své znalosti rovněž předává biomedicínským studentům při výuce předmětů Úvod do medicínské informatiky, Pokročilá analýza biologických signálů a Algoritmizace a programování. V akademickém roce 2017/18 také vedl jednu bakalářskou a tři diplomové práce, které byly všechny úspěšně obhájeny.

Hodnostáři VUT stojí na akademickém shromáždění VUT
Akademické shromáždění VUT | Foto: VUT

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.