Softwarem pro detekci srdečních patologií doktorand zvítězil v mezinárodní soutěži

Radovan Smíšek, student doktorského studia na Ústavu biomedicínského inženýrství, dosáhl úspěchu v mezinárodní soutěži s názvem LBBB Initiative of the ISCE 2018 meeting. Tato soutěž byla v loňském roce vyhlášena Mezinárodní společností pro počítačovou elektrokardiologii (angl. International Society for Computerized Electrocardiology, ISCE). Radovan Smíšek v konkurenci sedmi týmů obsadil první místo.

Konkurenční týmy byly složené nejen z vědeckých pracovníků, ale i z vývojářů mezinárodních firem – Philips a General Electric (GE). Díky vítězství v soutěži obdržel Radovan Smíšek finanční prostředky pro cestu na odbornou konferenci do Park City v Utahu v USA, kde prezentoval výsledky své práce.

Cílem soutěže bylo vytvořit software, který automaticky detekuje srdeční patologii s názvem “kompletní blokáda levého Tawarova raménka” dle striktních kritérií. Detekce této patologie je velmi důležitá. V současné době je totiž velký problém určit, kteří pacienti jsou vhodní pro implantaci speciálního biventrikulárního kardiostimulátoru. Stává se, že pacientovi je implantován kardiostimulátor a až poté se zjistí, že to pro pacienta nemá vůbec žádný přínos. Pacient tedy podstoupí operaci zbytečně. Smíškův software na základě striktních kritérií pomůže lékařům vybrat jen ty pacienty, kteří mohou mít z biventrikulárního kardiostimulátoru užitek.

Mezinárodní ocenění ISCE 2018 meeting
Certifikát LBBB Initiative of the ISCE 2018 meeting | Archiv Radovana Smíška

Radovan Smíšek se zpracování kardiologických signálů věnuje dlouhodobě. V současnosti pracuje v týmu Zpracování a analýza EKG na dizertační práci s názvem Kategorizace typů QRS komplexů ve vysokofrekvenčním signálu EKG. Jednou z částí jeho dizertační práce je právě schopnost předpovědět, u kterého pacienta bude implantace kardiostimulátoru prospěšná. K predikci užitečnosti implantace kardiostimulátoru Smíšek používá také analýzu vysokofrekvenčního EKG. Software vytvořený v soutěži může být použit pro porovnání, zda lepší předpověď dávají striktní kritéria pro kompletní blokádu levého Tawarova raménka nebo analýza vysokofrekvenčního EKG.

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.