Optický spektrální analyzátor

Vynález se týká optického spektrálního analyzátoru, který obsahuje zdroj záření, který je napojen na zdroj elektrické energie, a kterému je přiřazena optická soustava (9), ve které je vytvořen prostor (20) pro vložení kyvety (2) s analyzovaným vzorkem. Prostoru (20) pro vložení kyvety (2) je dále přiřazeno spektrofotometrické čidlo, které je spřaženo s elektronikou pro řízení a vyhodnocení analýzy. Zdroj (60) světla je tvořen bleskem a/nebo přisvětlovací diodou mobilního komunikačního zařízení (6) s operačním systémem. Mobilní komunikační zařízení (6) s operačním systémem je opatřeno softwarovou aplikací pro ovládání a spolupráci s optoelektrickým modulem (0), který je tvořen samostatným zařízením vůči mobilnímu komunikačnímu zařízení (6) s operačním systémem, přičemž obsahuje optickou soustavu (9) s prostorem (20) pro vložení kyvety (2) s analyzovaným vzorkem a spektrofotometrické čidlo, které je spřaženo s elektronikou pro řízení a vyhodnocení analýzy. Elektronika je vytvořena na desce plošného spoje optoelektronického modulu (0) a/nebo je tvořena prostředky mobilního komunikačního zařízení (6) s operačním systémem a se softwarovou aplikací.

Celý článek

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.