Ophthalmic Diagnostic Apparatus And Method Of Its Operation

The invention relates to an ophthalmic diagnostic apparatus comprising means of illumination, an optical unit, a sensing unit and an electronic unit. The illumination means are arranged in the tube of an illumination unit (2), in front of which an ocular (1) is arranged, whereby arranged behind the tube of the illumination unit (2) is an adaptive optical system (3), behind which the sensing unit (4) is arranged, the illumination unit (2), the adaptive optical system (3) and the sensing unit (4) being connected to the electronic unit (7), which is coupled with an expert system for diagnosing eye diseases and disorders and with the database of patients images. The invention further relates to a method of operation of the ophthalmic diagnostic apparatus, in which an image of the retina and/or the iris of the patient’s eye is obtained. The process of the acquisition of the image of the retina and/or iris of the eye (6) of the patient, as well as its evaluation and making a diagnosis, takes place in the automatic mode, in which, after sensing the eye, data are automatically pre-processed for image acquisition, and subsequently the acquired images are used as input data for the connected expert system, by which the images acquired are automatically analysed and which either makes a diagnosis of a possible eye (6) disease independently according to the connected database of eye diseases and disorders, and/or provides the operator/doctor with a narrow range of possible diseases of the eye (6) so that the operator/doctor can make a final decision.

Celý článek

Ivo ProvazníkIvo Provazník

Radim KolářRadim Kolář

Radim KolářRadim Kolář

Martin Drahanský

Josef Hájek

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.