Výkonnostní techniky pro sestavování a anotaci bakteriálního genomu využívající číslicové zpracování genomických signálů

Výzkumná skupina: Číslicové zpracování genomických signálů

Začátek projektu: 2017

Konec projektu: 2019

Poskytovatel: GAČR

Cílem projektu je návrh nových výpočetních metod pro sestavování bakteriálních genomů a jejich anotaci pomocí signálového zpracování genomických signálů a metod strojového učení. Tyto metody povedou ke zpřístupnění celogenomových analýz umožňujících přesnější popis přenosu antibiotické rezistence. Vývoj výpočetních metod je laboratorně testován na bakteriích Klebsiella pneumoniae a Clostridium difficile ve spolupráci s laboratoří molekulární biologie FN Brno.

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.