VUT Bezpečnost a obrana – Zařízení pro snímání a rozpoznávání oční duhovky a sítnice

Výzkumná skupina: Zpracování obrazů a zobrazování v oftalmologii

Začátek projektu: 2012

Konec projektu: 2015

Poskytovatel: MŠMT

Víme, že biometrické zařízení pro snímání a rozpoznávání kombinace sítnice a duhovky oka na trhu v současnosti není dostupné. Předpokládá se uplatnění nejenom u firem v biometrickém oboru, ale i v oftalmologii a přidružených lékařských očních vědách. Během Proof of Concept dojde k návrhu a realizaci funkčního vzorku zařízení za účelem ověření jeho plánovaných vlastností, dále testování v laboratorních podmínkách. Výchozí komercializací je licence. Ve spolupráci s manažerem TT budou ve fázi proof-of-concept 2 uspořádána odborná setkání s potenciálními uživateli, kde bude v režimu utajení diskutována otázka přizpůsobení technologie konkrétním aplikacím, očekáváním a potřebám typových produktů.

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.