Prostorová analýza struktury porézních kolagenních nosičů buněk

Výzkumná skupina: Zpracování a analýza CT obrazů

Začátek projektu: 2014

Konec projektu: 2018

Poskytovatel: CEITEC

Výzkum se zabývá systematickým využitím metod analýzy obrazových dat. Vzhledem k tomu, že velikost pórů a jejich interkonektivita celkově dobře charakterizuje dynamiku toku tekutin (tj. krve, buněk) v nosiči a má tak vliv na rychlost osídlení těchto skaffoldů. Hlavním výstupem by mělo být vytvoření algoritmu pro 3D vyhodnocení velikosti pórů a segmentů skafoldu, při čemž vytvořený algoritmus by měl umožnit porovnání výsledků získaných z různých mikro a nano-CT měření popř. definovat základní parametry měření, aby výsledky byly navzájem porovnatelné.

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.