Kvantitativní fázová mikroskopie pro 3D kvalitativní charakterizaci nádorových buněk

Výzkumná skupina: Zpracování obrazů v mikroskopii, Experimentální mikroskopická technika pro buněčné inženýrství,

Začátek projektu: 2018

Konec projektu: 2020

Poskytovatel: GAČR

Projekt je zaměřen na výzkum mikroskopických metod založených na simultánním kvantitativním fázovém zobrazování a mechanické stimulaci živých buněk pro vyhodnocení jejich biomechanických vlastností. Navrhované metody umožní kvantitativní zobrazování buněk v dynamických studiích celulární morfologie a tuhosti potřebné v onkologickém výzkumu. Zobrazovací systém bude těžit z nejnovějších poznatků v kvantitativního fázového zobrazování, tj. difrakční fázové mikroskopii a digitální off-axis holografické mikroskopii.

V rámci projektu bude vyvíjen vlastní optický systém, který bude těžit z nejnovějších poznatků v kvantitativního fázového zobrazování – technik difrakční fázové mikroskopii a digitální off-axis holografické mikroskopii. Zobrazovací systém bude použit pro monitorování změn v morfologii a buněk během mechanické stimulace buněk realizované pomocí ultrazvukového vlnění a smykového napětí.

Projekt zahrnuje výzkum nových algoritmů pro zpracování zaznamenaných sekvencí obrazů. Nové zobrazovací techniky budou porovnány s tradiční konfokální mikroskopií a mikroskopií atomárních sil. Navrhované metody budou také aplikovány v experimentech s nádorovými buňkami a verifikovány. Výsledky projektu přispějí k pochopení specifických zobrazovacích metodik využitelných v živých vědách.

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.