3D CT subtrakční angiografie dolních končetin

Výzkumná skupina: Zpracování a analýza CT obrazů

Začátek projektu: 2008

Konec projektu: 2013

Poskytovatel: Philips Healthcare

Dlouhodobý smluvní výzkum a vývoj specializovaných algoritmů a metod analýzy medicínských obrazových dat pro 3D subtrakční angiografii dolních končetin. Projekt byl formulován firmou Philips Nederland ve spolupráci s klinickými pracovišti fakultních nemocnic v České republice a Itálii.

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.