Prof. Jan představil knihu o zpracování biomedicínských obrazů

V pátek 18. 10. 2019 byla představena nová publikace prof. Jiřího Jana s názvem Medical Image Processing, Reconstruction and Analysis – Concepts and Methods. Ústav biomedicínského inženýrství, kde Jiří Jan působí, při té příležitosti přichystal slavnostní křest knihy.

Prof. Jan představil novou knihu o zpracování biomedicínských obrazů. | Foto: Oto Janoušek
Prof. Jan představil novou knihu o zpracování biomedicínských obrazů. | Foto: Oto Janoušek

Setkání zahájil vedoucí UBMI Ivo Provazník a děkan fakulty Vladimír Aubrecht. Knihu následně za přítomnosti autora pokřtil Michal Kozubek, vedoucí Centra analýzy biomedicínského obrazu, FI MUNI. Ve své řeči akcentoval důležitost a aktuálnost zkoumání biomedicínského obrazu a signálů pomocí výpočetní techniky. Tématu tvorby a zpracování biomedicínského obrazu se Jiří Jan celoživotně profesně věnuje.

V knize jsou představeny základní principy a metody zpracování obrazu s ohledem na aplikační využití v biomedicínském zobrazování. Publikace je již druhou edicí v anglickém jazyce, ale je doplněna například o kapitolu k moderní metodě analýzy obrazu založené na hlubokém učení.

Knihu vydává nakladatelství CRC Press. Zájemci o výpůjčku knihy z knihovny UBMI se mohou obracet na sekretariát ústavu.

– lgu –

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.