Informace pro média

Ústav biomedicínského inženýrství pravidelně informuje média i širokou veřejnost o technologických inovacích v oboru bioinženýrství.

Hrdě podporujeme úspěchy našich studentů v mezinárodních soutěžích a zvyšujeme kvalitu života společnosti průlomovými objevy našich vědců. Naší stopu v novodobých dějinách můžete sledovat v archivu článků. Aktuální informace zveřejňujeme na facebookových stránkách ústavu. Měníme svět. Můžete nás potkat na odborných výstavách, pořádáme workshopy, vzděláváme specialisty, věnujeme se nadaným středoškolským studentům. Žijeme biomedicínou a rádi propagujeme vědu.

Vztahy ústavu s veřejností kultivuje PR manažer Oto Janoušek, který vám rád zprostředkuje kontakt na biomedicínské specialisty, zajistí popularizační workshop, nebo zodpoví dotazy týkající se propagace ústavu v médiích.

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.