Historie

Ústav biomedicínského inženýrství vznikl jako vůbec první – a ve své době jediné – univerzitní pracoviště v Československu se zaměřením na lékařskou techniku a biomedicínské obory. S více než 50 letou historií patří dnes UBMI mezi přední vzdělávací a vědecké instituce, stejně jako celá elektrotechnická fakulta VUT v Brně.

Historické milníky

 • 1. 2. 1967: Vznik Katedry lékařské elektroniky
  Vznik Katedry lékařské elektroniky na Fakultě elektrotechnické jako vůbec první – a v té době jediné – akademické instituce v Československu s obdobným zaměřením.
 • 1967–1989: Postupné etablování výuky a katedry
  Po svém zřízení měla katedra celkem 6 zaměstnanců. Přes počáteční nedostatky v technickém i prostorovém vybavení došlo postupně k etablování výuky a na nově zřízené katedře končilo každý rok studium okolo 40 studentů.
 • 1971: Struktura katedry a zaměření výuky
  V roce 1971 měla katedra již 17 zaměstnanců (z toho 6 lektorů a 3 výzkumné pracovníky), kteří zajišťovali výuku např. v předmětech Elektrické vlastnosti organismů, Elektronické lékařské přístroje, Ultrazvuková technika v lékařství, Biotelemetrie či Navrhování lékařských přístrojů.
 • 1978: Mezinárodní vědecké bienále Biosignal
  V roce 1978 mělo premiéru původně národní vědecké fórum, které se postupem času propracovalo k významné mezinárodní účasti a takřka 20 úspěšným ročníkům.
 • 1990–1999: Transformace katedry na Ústav biomedicínského inženýrství
  Přes formální změnu názvu došlo k zásadní reformě studia a vědecké činnosti. Nový směr vedl k obecnému pojetí a hlubšímu porozumění v oborech sdělovací technika, kybernetika a informatika se specializací na interdisciplinární oblast biomedicínského inženýrství.
  Ve vědecké činnosti postupně krystalizovaly dvě oblasti, v nichž se začaly rozvíjet nové vědecké týmy výzkumné projekty: číslicové zpracování medicínských obrazů a modelování a analýza signálů v kardiologii.
 • 2000–2010: Rozšíření studijních oborů
  Na počátku nového tisíciletí postupně vznikají nové studijní obory zaměřené na lékařskou techniku, biomedicínské inženýrství a nově také aplikovanou informatiku v biologických vědních oborech. Ústav navazuje užší spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, což vede nejen k rozšíření výuky, ale především k rozvoji silných výzkumných skupin a získaní prestižních grantů.

Významné osobnosti ústavu

prof. Ing. Vratislav Vrána, CSc.

Vedoucí ústavu v letech 1967–1989. Zasloužil se o jeho vznik a rozvoj do podoby respektované instituce. V roce 1975 spoluzakládal Českou společnost biomedicínského inženýrství.

prof. Ing. Jiří Jan, CSc.

Vedoucí ústavu v letech 1989–2010. Stal se mezinárodně uznávanou autoritou a autorem odborných knih v oblasti zpracování medicínských signálů a obrazů. Zasloužil se o rozvoj nových studijních oblastí a založil tradici mezinárodního vědeckého bienále Biosignal.

Mezinárodní konference Biosignal

UBMI se zapsal do povědomí mezinárodní vědecké komunity nejen díky své vědecké činnosti, ale také jako organizátor tradiční vědecké konference Biosignal, která se s dvouletou periodicitou koná již od roku 1978. Původně národní konference se již za totality propracovala k účasti předních zahraničních odborníků. Konference tak představovala významné okno do svobodného akademického světa zpoza železné opony.

Od roku 1990 se konference stala jednou z prvních v zemích bývalého východního bloku, která byla uznána a podporována mezinárodními institucemi jako The International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE), The IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) a zejména The European Association for Signal Processing (EURASIP). Konference tématicky zaměřená primárně na zpracování a analýzu medicínských obrazů, matematické modelování v biomedicíně, buněčné a tkáňové inženýrství a bioinformatiku postupně nabyla na mezinárodním významu. To se projevilo nejen na účasti odborníků z celého světa, ale také na výběru a vysoké kvalitě publikovaných příspěvků.

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.