Doktorské studium – druhé kolo přijímacího řízení

UBMI vypisuje pro akademický rok 2020/2021 v rámci studijního programu Biomedicínské technologie a bioinformatika 24 témat z několika vědeckých oblastí. Stále se můžete hlásit! Díky vypsání druhého kola přijímacího řízení děkanem FEKT máte šanci až do 31. 7. .

PhD 20/21

  • Doktorské studium na UBMI Vám poskytne nové příležitosti a zajistí podmínky pro Váš odborný a vědecký rozvoj.
  • V rámci studia absolovujete zahraniční stáž na některé kvalitní vědecké instituci.
  • Podporujeme aktivní účast doktorandů na zahraničních konferencích.
  • Nad rámec standardního stipendia poskytujeme další finanční podporu.
  • Máte možnost aktivně se podílet na výuce studentů a formování nových předmětů.
  • Budete pracovat v týmu skvělých kolegů.
  • Jste stále studentem – studentské výhody Vám zůstávají.

Pokud stále váháte, nebo potřebujete více informací, neváhejte kontaktovat Radima Koláře.

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.