Biomedicínští absolventi se vrací na alma mater. Předávají zkušenosti studentům.

"Předávání zkušeností je přirozenou součástí procesu učení.”, objasňuje organizátorka Konektoru smysl pravidelného setkávání absolventů UBMI s biomedicínskými studenty. Studenty oblíbená akce propojuje svět absolventů se světem studentů.

Dvakrát ročně organizuje Denisa Maděránková s kolegy setkání biomedicínských absolventů se studenty. Pravidelné setkávání spojuje účastníky, proto dostalo označení Konektor. V krátkém rozhovoru Denisa Maděránková přibližuje smysl akce.

Odborníci z průmyslu a nemocnice při technologické přednášce pro studenty biomedicíny.
Ing. Lukáš Malý z Honeywell a Ing. Tomáš Procházka z Masarykova onkologického ústavu přednáší studentům biomedicíny. | Foto: Andrea Němcová

Co je Konektor a jak vypadá typické setkání studentů s absolventy?

Konektor je neformální setkání studentů s absolventy a má za cíl spojovat naše současné a bývalé studenty za účelem předávání zkušeností, jak se samotným studiem tak pak i s hledáním zaměstnání a samotnou prací v oboru. Setkání je veřejnou akcí primárně určenou pro studenty našich biomedicínských bakalářských i magisterských oborů.  Akce se zatím konala dvakrát, jednou v zimním semestru a jednou v letním semestru akademického roku 2017/2018. Další setkání plánujeme pořádat jednou za semestr. Setkání probíhá formou moderované diskuze se dvěma absolventy. Pozvaní absolventi se studentům nejprve představí, povypráví něco o své aktuální práci a zkušenostech v oboru, a podělí se i o své zkušenosti ze studia. Následuje společná diskuze. Studenti se mohou absolventů ptát buď osobně či prostřednictvím online aplikace Sli.do. Oba zatím proběhlé Konektory přilákaly množství studentů; první akce se zúčastnilo přibližně osmdesát studentů a druhé přibližně padesát studentů. Obě akce se nesly v uvolněné atmosféře a věříme, že si z nich studenti odnesly zajímavé a užitečné informace, které jim pomohou při studiu a v následném, dozajista úspěšném, vkročení do jejich vysněné kariéry.

Proč UBMI Konektor organizuje?

Předávání zkušeností je přirozenou a nedílnou součástí procesu učení, a proto jsme se rozhodli pro Konektor. Tato akce přiblíží studentům reálné požadavky profesního světa prostřednictvím kontaktu s absolventy, kteří sami ještě do nedávna byli studenty a mají dobré povědomí, co je během studia zajímalo či z čeho měli obavy. Současně je setkání s absolventy i formou zpětné vazby pro nás vyučující a přináší nám cenné informace.

Poodkryješ budoucí plány s Konektorem?

Jelikož je biomedicína obor široký s rozsáhlými možnostmi uplatnění, budeme se snažit zvát absolventy napříč spektrem tak, aby studenti získali představu, jak to chodí v různých oblastech. Studenti se tedy mohou těšit na odborníky působící ve zdravotnických zařízeních, tak i v soukromých společnostech zaměřujících se např. na distribuci, servis a výrobu zdravotnických a laboratorních zařízení, vývoj zařízení i softwarových řešení. Nebudou chybět i odborníci zaměřující se čistě na výzkum a vývoj, neboť přímo v Brně působí množství výzkumných institucí, ve kterých nalezlo uplatnění velké množství našich absolventů. Věříme, že takováto setkání budou přínosná a stanou se vyhledávanou aktivitou pořádanou naším ústavem.

Studenti oboru Biomedicínská technika a bioinformatika poslouchají odbornou přednášku absolventů z Honeywell a Masarykova onkologického ústavu
Účastníci Konektoru během přednášky Ing. Lukáše Malého. | Foto: Andrea Němcová.

Na další epizodu Konektoru se účastníci mohou těšit na podzim roku 2018. Nenechte si ujít odborné přednášky a akce pořádané Ústavem biomedicínského inženýrství a přihlašte se k odběru novinek z ústavního Facebooku.

Sledujte nás

Na sociálních sítích pravidelně informujeme o našich vzdělávacích aktivitách. Nezapomínáme ani na žhavé novinky z oboru či zajímavé pracovní pozice v biomedicíně.

Podpora talentů

Podporujeme nadané studenty a začínající vědce. Zapojit se můžete i vy. Ať už finančním darem či podporou vzdělávacích aktivit v oblasti přírodních věd a biomedicínského inženýrství.