Patenty a užitné vzory


 • CHMELAŘ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Obvod pro výběr televizního řádku z kompozitního videa. 303952, patent. (2013)
 • CHMELAŘ, M.; ČMIEL, V.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Ovládací obvod pro spínání stimulačních impulzů. 25633, užitný vzor. (2013)
 • CHMELAŘ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Neurologické kladívko pro zaznamenání délky reakce těla od poklepu. 25512, užitný vzor. (2013)
 • ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.; VUT v Brně: Adaptér pro promítání spektrálně rozděleného obrazu do dvou digitálních kamer. 25423, užitný vzor. (2013)
 • ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.; VUT v Brně: Adaptér pro promítání spektrálně rozděleného obrazu na jeden obrazový snímač. 25424, užitný vzor. (2013)
 • KOPEL, P.; CHUDOBOVÁ, D.; NEJDL, L.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; ADAM, V.; SKLÁDANKA, J.; PROVAZNÍK, I.; BASTL, K.; KIZEK, R.; Metodika pro vývoj a inovace nových materiálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad. Mendelova univerzita v Brně, UKZUZ 1202/2013, certifikovaná metodika (2013)
 • KOLÁŘOVÁ, J.; CHMELAŘ, M.; PROVAZNÍK, I.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení pro optické snímání elektrické aktivity živé tkáně. 303501, patent. (2012)
 • KIZEK, R.; ADAM, V.; HÚSKA, D.; VACULOVIČOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; Vysoké učení technické v Brně: Dvojdimenzionální způsob izolace a analýzy látek z biologických vzorků. 303383, patent. (2012)
 • KIZEK, R.; ADAM, V.; HÚSKA, D.; RYVOLOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Sestava pro selektivní izolaci a analýzu látek z biologických vzorků. 23748, užitný vzor. Brno (2012)
 • CHMELAŘ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Obvod pro výběr televizního řádku z kompozitního videa. 23570, užitný vzor. (2012)
 • SOCHOR, J.; ŠOBROVÁ, P.; ZÍTKA, O.; HAVLÍČEK, Z.; ADAM, V.; SKLÁDANKA, J.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R.; KRŠKA, B.: APRICOT; Screeningová metodika pro stanovení antioxidační aktivity u meruněk. Mendelova univerzita v Brně, SRS 008006/2012, certifikovaná metodika (2012)
 • JIŘÍK, R.; TAXT, T.; Bergen Teknologioverforing AS, 5006 Bergen, Norsko: Constrained iterative blind deconvolution. EP2085927, patent. Mnichov (2011)
 • ROZMAN, J.; ČECH, P.; ČÍŽEK, M.; DLOUHÝ, J.; VUT v Brně: Zařízení k monitorování náklonu. 21959, užitný vzor. Brno (2011)
 • ROZMAN, J.; ČECH, P.; ČÍŽEK, M.; DLOUHÝ, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Sestava pro monitorování náklonu hlavy pacienta. 21852, užitný vzor. Brno (2011)