Skripta


 • BARDOŇOVÁ, J. Algoritmizace a programování. Brno, VUT v Brně. 2007. (100 p.).
 • Chmelař, Milan. Lékařská laboratorní technika / 1. vyd. Brno : VUT, 2000. 119 s. ISBN 80-214-1770-6
 • Drastich, A.: Medical Imaging Systems :X-Ray Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging / 1. vyd. Brno : VUT, 2000. 125 s. ISBN 80-214-1666-1
 • Drastich, A.: Netelevizní zobrazovací systémy. VUT Brno, 2001. ISBN 80-214-1974-1.
 • Drastich, A.: Tomografické zobrazovací systémy. VUT Brno, 2004. ISBN 80-214-2788-4.
 • Drastich, A.: Zobrazovací systémy v lékařství. VUT Brno, 1990. 55-578/1-90.
 • HONZÍKOVÁ, N., HONZÍK, P. Biologie člověka - elektronická skripta. Biologie člověka. Brno, VUT Brno. 2003. p. 1 - 135.
 • CHMELAŘ, M. Řešené příklady z předmětu diagnostika bio a ekosystémů. Řešené příklady pro numerická cvičení z předmětu Diagnostika bio a ekosystémů. 1. Brno: FEKT VUT v Brně, 2011. s. 1-107. ISBN: 978-80-214-4361- 7.
 • Jan, J., Kozumplík, J.: Systémy, procesy a signály. VUT v Brně, VUTIUM 2000, 122 str. , ISBN 80-214-1593-2
 • Jan, J.: Číslicové zpracování a analýza signálů. VUT v Brně, VUTIUM 2010, 138 str., ISBN 978-80-214-4018-0
 • KOLÁŘ, R. Lékařská diagnostická technika. 2007. ISBN: ABM 07-91.
 • KOZUMPLÍK J. Multitaktní systémy. Elektronická skripta. Brno, FEKT VUT v Brně. 2005. p. 1 - 57.
 • KOZUMPLÍK, J., KOLÁŘ, R., JAN, J. Číslicové zpracování a analýza signálů. Počítačová cvičení. (Elektronická skripta, BMI102). Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1-85. ISBN: BMI 102.
 • KOZUMPLÍK, J., KOLÁŘ, R., JAN, J. Číslicové zpracování signálů v prostředí Matlab. Číslicové zpracování signálů v prostředí Matlab. Brno, VUT v Brně, FEI, Ústav biomedicínského inženýrství. 2001. (73 p.). ISBN 80-214-1964-4.
 • KOZUMPLÍK, J.; PROVAZNÍK, I. Umělá inteligence v medicíně. Brno, FEKT VUT v Brně. 2007. (92 p.).
 • NOVÁKOVÁ, Z. a kol. Fyziologická cvičení. Fyziologická cvičení. Brno, ČR, Masarykova univerzita v Brně. 2001. (78 p.). ISBN 80-210-2654-5.
 • Provazník, I., Bardoňová, J.: Expertní systémy – praktické příklady, VUT v Brně, 2000, 1. vydání
 • Provazník, I., Kozumplík, J.: Expertní systémy, VUT v Brně, 1999, 1. vydání, ISBN 80-214-1486-3
 • ROZMAN,J., CHMELAŘ, M., JEHLIČKA, K.: Terapeutická a protetická technika. Brno VUT 2004. 130 s.
 • Rozman, J. a kol.: Diagnostika životního prostředí / 1. vyd. Brno : VUT, 2000. 136 s. ISBN 80-214-1771-4
 • Rozman, Jiří. Terapeutická technika / 1. vyd. Brno VUT, 2000. 126 s. ISBN 80-214-1488-X
 • TANNENBERG, M., KOZUMPLÍK, J.: Analýza biologických signálů (lab. cvičení). Brno, FEKT VUT v Brně. 2007.(116 p.).
 • VOMELA, J. Zdravotní péče : základy pro studenty oboru biomedicínského inženýrství. Díl I. Brno, FEKT, VUT v Brně. 2004. p. 1 - 114. ISBN 80-214-2344-7.
 • ŠIMURDA, J. Bioelektrické jevy. Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT Brno. 2007. p. 1 - 72.
 • WALEK, Petr, Martin LAMOŠ a Jiří JAN. Analýza biomedicínských obrazů. Elektronická skripta. Brno: VUT, 2013, 138 s. ISBN 978-80-214-4792-9.