Monografie


Mezinárodní fórum


frontpageJan, J.: Medical image processing, reconstruction and restoration: concepts and methods, CRC Tailor and Francis, Boca Raton, New York etc. 2006, 730 s. ISBN 0-8247-5849-8
frontpageJan, J.: Digital signal filtering, analysis and restoration, IEE, London 2000. 407 s. ISBN 0-85296-760-8Národní fórum


frontpageHoudek, M. a kol.: Neuromodulace, GRADA Publishing, 2007, 296 s., ISBN 978-80-247-0429-6
frontpageROZMAN, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. 1. vyd. Praha: Academia, 2006. 408 s., 24. ISBN 80-200-1308-3.
frontpageJan, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, 2. upr. a rozš. vyd., Brno: VUTIUM, 2002. 427 s. ISBN 80-214-2911-9
frontpageJAN, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. VUTIUM, Brno (CZ), 1997