Výsledky


Zde jsou uvedeny některé výsledky práce ústavu, zejména v publikační oblasti. Jedná se pouze o průřez, který není a vzhledem k šíři záběru ústavu ani nemůže být úplný.