Výzkumné projekty


Aktuální projekty

 • Nano-elektro-bio-nástroje pro biochemické a molekulárně-biologické studie eukaryotických buněk (NanoBioTECell)
  GAČR | GAP102/11/1068 | 01/01/2011 - 31/12/2015
  prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad
  TAČR | TA01010088 | 01/01/2011 - 31/12/2015
  prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Analýza vztahu mezi elektrickými ději a průtokem krve u srdečních komor
  GAČR | P102/12/2034 | 01/01/2012 - 31/12/2016
  doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
 • Srovnání a inference metod hodnocení funkční a efektivní konektivity ve fMRI
  GAČR | P103/12/0552 | 01/01/2012 - 31/12/2015
  prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
 • Optimalizace metodiky analýzy a hodnocení simultánního EEG-fMRI u pacientů s farmakorezistentní epilepsií
  GAČR | GAP304/11/1318 | 01/01/2011 - 31/12/2013
  prof. Ing. Jiří Jan, CSc.Ukončené projekty