Výzkumné projekty


Aktuální projekty

 • Vztah mezi efluxem butanolu a tolerancí k butanolu u klostridií
  GAČR – 17-00551S | 01/01/2017 – 31/12/2019
  prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.;
 • Výkonnostní techniky pro sestavování a anotaci bakteriálního genomu využívající číslicové zpracování genomických signálů
  GAČR – 17-01821S | 01/01/2017 – 31/12/2019
  Ing. Helena Škutková, Ph.D.;
 • RSE Project s.r.o. - Inteligentní systém pro efektivní správu a vybavení pozemních komunikací
  OP PIK - CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005078 | 01/03/2017 – 30/09/2019
  prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.;
 • Pokročilá detekce fibrilace síní z krátkodobých úseků EKG
  TAČR - TJ01000319 | 01/01/2018 – 31/12/2019
  Ing. Marina Ronzhina, Ph.D.;Ukončené projekty