Výzkumné laboratoře


Laboratoř funkční diagnostiky | SE4.155 | Ing. Marina Ronzhina

Laboratoř je určena pro realizaci bakalářských, diplomových a doktorských prací v oblasti snímání, zpracování a analýzy elektroencefalografických a elektromyografických dat a pro výzkum v dané oblasti. Laboratoř také slouží pro demonstrační výuku předmětu Elektronické systémy a měření.

Vybavení laboratoře zahrnuje přenosný EEG systém TruScan 32 a přenosný EMG přístroj, které umožňují dlouhodobé snímání EEG a EMG záznamů s vysokou vzorkovací frekvencí a provedení analýzy získaných dat.

Laboratoř rehabilitační techniky | SE4.156 | Ing. Marina Ronzhina

Laboratoř primárně slouží pro výzkum v oblasti akvizice a analýzy biologických signálů důležitých pro účely návrhu rehabilitačních postupů a sledování efektivity rehabilitačních tréninků a pro demonstrační výuku předmětů Elektronické systémy a měření.

Laboratoř je vybavená moderním rehabilitačním pohybovým trenažérem THERA-vital.

Laboratoř ultrazvukové tomografie | SE4.165 | Ing. Vratislav Harabiš

Laboratoř je určená především pro vědecko-výzkumné účely v oblasti ultrasonografie a rovněž pro praktickou práci při řešení bakalářských, diplomových a dizertačních prací.

Laboratoř je vybavena ultrazvukovými zobrazovacími systémy, ultrazvukovými měniči a zesilovači pro měření vlastností ultrazvukového vlnění. Součástí vybavení jsou i laboratorní stojany, nádobí, pumpy a další pomůcky nezbytné pro návrh a konstrukci různých ultrazvukových fantomů. Laboratoř je rovněž vybavena výkonnou pracovní stanicí pro zpracování a analýzu naměřených dat.

Laboratoř genomiky a proteomiky 1 | SE3.150 | Ing. Helena Škutková

Jedná se o laboratoř čistých prostor (třída čistoty ISO 7 a 8) určenou pro práci s biologickým materiálem. Kromě výzkumných účelů pak laboratoř slouží i k praktické výuce v předmětu Molekulární biologie na magisterském stupni.

Vybavení laboratoře zahrnuje přístroje pro práci s chemickými látkami (spektrofotometr Cecil CE 2502, Beckman Coulter Paradigm Detection Platform, centrifugy např. chlazená Z216MK), s DNA a proteiny (termocyclery pro PCR - Corbett Palm-cycler, horizontální vertikální gelová elektroforéza, elektroforéza na čipu - Biorad Experion, transiluminátor Gel Logic 200 imaging system), i s celými buňkami (CO2 inkubátor, optický mikroskop, automatický čítač buněk - Beckman Coulter Multisizer 3). Pro pokusy s maximálními požadavky na čistotu prostředí je laboratoř vybavena dvojící laminárních boxů Aura mini.

Laboratoř genomiky a proteomiky 2 | SE3.155 | Ing. Helena Škutková

Jedná se o laboratoř čistých prostor (třída čistoty ISO 7 a 8) určenou pro práci s biologickým materiálem. Kromě výzkumných účelů pak laboratoř slouží i k praktické výuce v předmětu Molekulární biologie na magisterském stupni.

Vybavení laboratoře zahrnuje přístroje pro práci s chemickými látkami (spektrofotometr Cecil CE 2502, Beckman Coulter Paradigm Detection Platform, centrifugy např. chlazená Z216MK), s DNA a proteiny (termocyclery pro PCR - Corbett Palm-cycler, horizontální vertikální gelová elektroforéza, elektroforéza na čipu - Biorad Experion, transiluminátor Gel Logic 200 imaging system), i s celými buňkami (CO2 inkubátor, optický mikroskop, automatický čítač buněk - Beckman Coulter Multisizer 3). Pro pokusy s maximálními požadavky na čistotu prostředí je laboratoř vybavena dvojící laminárních boxů Aura mini.

Laboratoř Biofyziky 1 | SE3.149 | Ing. Vratislav Čmiel

Laboratoř slouží pro výuku předmětu Biofyzika a Bioelektrické jevy, zejména pro praktické laboratorní cvičení a demonstrační cvičení.

Ultrazvukový homogenizátor, pH metry, mikroelektrodový tahač, kompletní systém pro patch clamp, konfokální mikroskop (pozor, je majetkem ICRC), fluorescenční mikroskop vybavený rychlou optickou a fluorescenční kamerou, frekvenční analyzátor.

Laboratoř Biofyziky 2 | SE3.159 | Ing. Vratislav Čmiel

Laboratoř slouží pro výuku předmětu Biofyzika a Bioelektrické jevy, zejména pro praktické laboratorní cvičení a demonstrační cvičení.

Ultrazvukový homogenizátor, pH metry, mikroelektrodový tahač, kompletní systém pro patch clamp, konfokální mikroskop (pozor, je majetkem ICRC), fluorescenční mikroskop vybavený rychlou optickou a fluorescenční kamerou, frekvenční analyzátor.