EURASIP-BIOSIGNAL


Eurasip logo Podstatnou mezinárodní aktivitou ústavu je tradiční vědecká konference BIOSIGNAL’xx, pořádaná od roku 1978 s dvouletou periodicitou, která v roce 2010 dosahuje svého dvacátého ročníku. Původně národní konference podporovaná Čs. společností biomedicínského inženýrství se již za totality propracovala k účasti zpočátku několika, později i více (zřejmě ostře sledovaných) významných zahraničních odborníků; konference BIOSIGNAL tak za dřívějšího režimu představovala významné okno do svobodného akademického světa. Od roku 1990 se konference stala mezinárodní a díky dřívějším kontaktům byla jednou z prvních takových konferencí z bývalého východního bloku, která byla uznána a následně podporována mezinárodními institucemi IFMBE, IEEE-EMBS a zejména evropskou asociací EURASIP, která jí poskytla od poloviny devadesátých let trvalé zastřešení. Konference tak postupně nabyla na mezinárodním významu, což se projevilo také v zájmu odborníků postupně doslova ze všech kontinentů; vysoký zájem přednášejících umožňoval poměrně tvrdý výběr kvalitních příspěvků. Současný stav konference je patrný z odkazu na oficiální webové stránky konference níže.Odkaz na oficiální web Biosignal logo