Výukové projekty


Evropské projekty
Národní projekty

 • Rozvoj infrastruktury pro interdisciplinární výzkum technologií v biomedicíně a bioinformatice (ERDF-UBMI)
  OP VVV - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002581 | 01/07/2017 – 31/12/2020
  doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.;
 • Rozvoj interdisciplinárního doktorského studijního programu Biomedicínské technologie a bioinformatika (ESF-UBMI)
  OPVVV - CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002582 | 01/07/2017 – 30/09/2022
  prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.;
 • Infrastrukturální zajištění výuky pro nový studijní program Sportovní technologie na VUT v Brně
  OPVVV - CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002447 | 02/10/2017 – 31/08/2021
  doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.;

Aktuální projektyUkončené projekty