Výukové laboratoře


Laboratoř mikroskopie 1 | SE4.153 | Ing. Jan Odstrčilík

Laboratoře mikroskopické techniky slouží převážně pro výuku předmětu Mikroskopická zobrazovací technika, a také obecně k výuce a výzkumu z oblasti optických systémů.

Součástí laboratoří jsou mikroskopy umožňující techniky zobrazení biologických preparátů ve světlém i temném poli či s použitím fázového kontrastu. K dispozici je i stereomikroskop pro trojrozměrné zobrazení vzorků. Na pracovišti je také fundus kamera, která umožňuje nemydriatické snímkování oční sítnice. Tento přístroj je využíván převážně k výzkumu v oblasti zpracování retinálních dat. Pro experimenty v oblasti optických systémů jsou k dispozici i digitální zrcadlovky a fotografická lavice, umožňující mimo jiné i vytváření produktové fotografie.

Laboratoř mikroskopie 2 | SE4.154 | Ing. Jan Odstrčilík

Laboratoře mikroskopické techniky slouží převážně pro výuku předmětu Mikroskopická zobrazovací technika, a také obecně k výuce a výzkumu z oblasti optických systémů.

Součástí laboratoří jsou mikroskopy umožňující techniky zobrazení biologických preparátů ve světlém i temném poli či s použitím fázového kontrastu. K dispozici je i stereomikroskop pro trojrozměrné zobrazení vzorků. Na pracovišti je také fundus kamera, která umožňuje nemydriatické snímkování oční sítnice. Tento přístroj je využíván převážně k výzkumu v oblasti zpracování retinálních dat. Pro experimenty v oblasti optických systémů jsou k dispozici i digitální zrcadlovky a fotografická lavice, umožňující mimo jiné i vytváření produktové fotografie.

Laboratoř environmentalní techniky | SE3.142 | doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.

Laboratoř je určena k výuce laboratorních cvičení k předmětům Ekologie v elektrotechnice a Ekologické inženýrství.

Laboratoř je vybavena měřicími přístroji pro měření zvuku, hluku, vibrací, osvětlení, magnetického a elektromagnetického pole i ionizujícího záření.

Laboratoř bioniky | SE3.146 | Ing. Oto Janoušek

Laboratoř nabízí studentům biologických předmětů silný výukový nástroj pro studium biologických a fyziologických funkcí organismu. Modulární provedení periferií akvizičních jednotek vybízí k návrhu atraktivních témat pro diplomové a bakalářské práce a studentské projekty, proto je laboratoř současně yužívána pro experimentální studie a výzkum.

Toto pracoviště je vybavené sedmi výukovými stanicemi Biopac, umožňující akvizici biologických signálů a jejich sofistikované zpracování. Bohaté příslušenství akvizičních jednotek umožňuje snímat řadu biosignálů, jmenovitě EEG, EMG, EOG, GSR, EGG, plicní funkce, reakční dobu a mnoho dalších.

Laboratoř diagnostické techniky | SE3.148 | Ing. Vratislav Harabiš

Laboratoř je určena pro praktickou výuku v předmětech zaměřených na lékařskou diagnostickou techniku.

Laboratoř je vybavena diagnostickými přístroji pro zjišťování stavu základních životních funkcí. Dále je vybavena výpočetní technikou, měřící technikou (multimetry, osciloskopy, funkční generátory), měřicími kartami National Instruments spolu s vývojovým prostředím NI LabVIEW. Laboratoř je rovněž vybavena nepájivými kontaktními poli a sadami pasivních i aktivních součástek pro návrh a tvorbu elektronických obvodů.