Studium


Ústav biomedicínského inženýrství nabízí oborovou výuku ve dvou názvem podobných, ale náplní i posláním rozdílných studijních větvích, jež obě zahrnují jak bakalářský, tak i magisterský stupeň; nabízí také doktorské studium, navazující na jednu z těchto větví.

Prvá „klasická“ větev je součástí studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika a poskytuje elektrotechnickou kvalifikaci v oblasti elektroniky, měření, sdělovací techniky a aplikované informatiky, se zaměřením na oblast biomedicínského inženýrství a environmentálních aplikací. V bakalářském stupni nejde o samostatný obor, nýbrž o zaměření Biomedicínská elektronika v rámci kteréhokoli z bakalářských oborů B-EST, B-AMTB-MET. Navazující magisterský obor Biomedicínské a ekologické inženýrství představuje plnohodnotné inženýrské vzdělání v uvedené technické oblasti, doplněné navíc o znalosti a zkušenosti, nezbytné k efektivní komunikaci s lékaři a zdravotnickým personálem na základě několika předmětů, vyučovaných medicínskými odborníky.

Druhá, historicky nová je interdisciplinární větev, tvořící samostatný studijní program Biomedicínská technika a bioinformatika, má samostatný bakalářský obor téhož názvu Biomedicínská technika a bioinformatika; v roce 2010 nově vznikl také navazující magisterský obor Biomedicínské inženýrství a bioinformatika. V této větvi, v níž významný podíl výuky zajišťuje Lékařská fakulta Masarykovy university, získá absolvent (již na bakalářském stupni) poměrně hluboké znalosti z oblasti medicíny a biologie, potřebné pro získávanou kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka v popisu studia BTBIO, přirozeně za cenu zmenšení rozsahu a hloubky technických, zejména teoretických předmětů, což je výhodou pro studenty, orientované více k humanitní oblasti.

Doktorské studium v oboru Biomedicínská elektronika a biokybernetika, jako nejvyšší úroveň ve třístupňové soustavě vzdělání, je nabízeno zejména v návaznosti na „klasickou“ technicky orientovanou větev. Doktorské studium, navazující na interdisciplinární větev studia, se  připravuje.Pro potenciálního uchazeče o studium

Zájemci o „klasickou“ elektrotechnickou větev mívají spíše technickou orientaci a vyhovuje jim i náročnější forma studia teoretického základu v oblasti matematiky, fyziky, teorie systémů a obvodů, teorie informace apod. Absolventi tohoto studia pak získají plnou elektrotechnickou kvalifikaci, jak na Bc. stupni, tak i na inženýrském stupni a mohou se uplatnit jak v oblasti technické podpory v lékařských institucích a zdravotnictví, tak také mimo medicínské nebo environmentální aplikace – ve výzkumu a vývoji v průmyslu, v laboratorním nebo terénním měření, v komunikacích apod.

Naproti tomu druhá větev – mezioborové studium – bude zajímavá pro studenty tíhnoucí k humanitní orientaci, zejména k biologii a medicíně, kterým u technických předmětů vyhoví spíše přehledová a uživatelsky orientovaná forma, s menším matematickým a teoretickým základem. Výhodou této interdisciplinární větve je, že absolventi získávají kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka, nezbytnou u některých profesí ve zdravotnictví. Uplatnění budou nacházet tito absolventi především v lékařských a zdravotnických zařízeních a obecně v oblasti zdravotní péče.