Historie

1967 – 1989 - Vznik a vývoj Katedry lékařské elektroniky více
- společenské akceptování nového oboru lékařské elektroniky
- výuka zaměřená na lékařskou elektroniku a lékařskou kybernetiku
- výzkum v oblasti vývoje moderní lékařské přístrojové techniky se zaměřením na analýzu biomedicínských signálů
- zahájení pořádání pravidelných bienálních konferencí BIOSIGNAL (od roku 1978)
1990 - 1999 - Vznik a formování Ústavu biomedicínského inženýrství více
- zásadní reforma studia a postupně i vědecké činnosti ústavu
- rozšíření působnosti původní Katedry lékařské elektroniky do dalších oblastí biomedicínského inženýrství
- internacionalizace vědecké činnosti a koncentrace na analýzu medicínských obrazů a analýzu signálů v kardiologii
- vznik řady výzkumných projektů podporovaných národními i mezinárodními granty
- konference BIOSIGNAL po roce 1990 pod záštitou mezinárodních institucí IFMBE a IEEE-EMBS a od roku 1996 EURASIP
2000 - Vývoj ústavu na počátku jednadvacátého století více
+ přechod na třístupňové studium podle nového vysokoškolského zákona
- vznik nového magisterského oboru Biomedicínské a ekologické inženýrství BEI
- vznik nového doktorského oboru Biomedicínská elektronika a biokybernetika BEB
- založení nového mezioborového studia Biomedicínská technika a bioinformatika BT-BIO (r. 2007)
- krystalizace silných výzkumných skupin, podporovaných prestižními granty