Studentské práce


Diplomové práce

2014/15

 • Aligerová Zuzana. Molekulární signatura jako optimální multi-objektivní funkce s aplikací v predikci v onkogenomice. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Bajgar Jiří. Detekce P vlny v EKG signálech. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital, Ph.D.
 • Balcarová Anežka. Automatická detekce grafoelementů ve spánkových signálech EEG. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Brachtl Martin. Fixace biologických vzorků. Vedoucí práce: Ing. Lucie Grossová
 • Bršlicová Tereza. Bezkontaktní detekce fyziologických parametrů z obrazových sekvencí. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Bucsuházy Kateřina. et Ing. Rozměření experimentálních záznamů EKG. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Doležal Petr. Časově-frekvenční analýza elektrogramů. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
 • Doležalová Radka. Hodnocení míry mentální zátěže za použití mozkové konektivity. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Dvořáček Tomáš. Kompenzace geometrického zkreslení obrazu gelové elektroforézy. Vedoucí práce: Ing. Helena Škutková, Ph.D.
 • Ferdusová Helena. Syntéza kvantových teček pro in-vivo zobrazování. Vedoucí práce: Ing. Jana Pekárková, Ph.D.
 • Gallo Vladimír. Analýza speklí pro segmentaci obrazů z optické koherentní tomografie. Vedoucí práce: Ing. Petra Štohanzlová
 • Hartlová Marie. Analýza cév optického disku v sérii snímků z experimentální fundus kamery. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.
 • Hastík Matěj. Detekce spánkové apnoe. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Hesko Branislav. Aktivní kontury pro segmentaci ultrazvukových dat. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D.
 • Holeček Tomáš. Škálování arteriální vstupní funkce v DCE-MRI. Vedoucí práce: Ing. Jiří Kratochvíla
 • Horský Martin. Systém pro správu pacientů čekajících na ošetření u praktického lékaře. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Hoštáková Nina. Detekce průtoku pomocí optických interferenčních metod. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Hráček Roman. Softwarový balík pro frekvenční metody detekce QRS komplexu. Vedoucí práce: prof. Ewaryst Tkacz, Ph.D.,D.Sc.
 • Hrbáček Michal. Systém automatického řízení glykemie. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D.
 • Hudec Jiří. Určení a vizualizace souřadného systému rohovky během implantace čočky. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D.
 • Cheparukhina Anna. Ověření biologických parametrů člověka pro robotickou vizuální teleprezenci. Vedoucí práce: doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D.
 • Ištok Martin. Analýza simultánně měřených EEG/fMRI dat s využitím zpracování EEG signálu. Vedoucí práce: Ing. Martin Lamoš
 • Jakubechová Jana. Funkcionalizace zlatých nanočástic pro zobrazování. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D.
 • Jančová Ivana. Porovnání parametrů pro stanovení srdeční asynchronie z vysokofrekvenčního signálu elektrokardiogramu. Vedoucí práce: Ing. Pavel Jurák, CSc.
 • Janeček David. Sdružená EEG-fMRI analýza na základě heuristického modelu. Vedoucí práce: Ing. René Labounek
 • Kantorová Martina. Syntéza SiO2/Au core/shell nanočástic pro zesílení OCT signálu. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D.
 • Kelča Jan. Zpracování signálů pro pomůcky pro nedoslýchavé. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
 • Klásek Pavel. Segmentace 3D obrazových dat na základě deformovatelných modelů. Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
 • Klimeš Filip. Zpracování obrazových sekvencí sítnice z fundus kamery. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Klímová Markéta. Predikce sekundární struktury RNA sekvencí. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Kotek Lukáš. Zubní 3D skener. Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Balogh
 • Koudelková Zuzana. Studium vlivu kvantových teček na biologické systémy a jejich komponenty. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Kovář Martin. Snímač otisku prstu. Vedoucí práce: Ing. Martin Mézl
 • Králík Martin. Klasifikace spánkových fázi za použití polysomnografických dat. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Krupka Ondřej. Klasifikace vzorků 1D gelové elektroforézy. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Křístek Jakub. Rozpoznávání ručně kreslených objektů. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek, Ph.D.
 • Liberdová Ivana. Analýza dynamiky kreslení. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek, Ph.D.
 • Maleňák Filip. Mobilní systém pro monitorování sportovní aktivity. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Malý Lukáš. Ovládání invalidního vozíku pomocí klasifikace EEG signálu. Vedoucí práce: doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D.
 • Maršánová Lucie. Analýza experimentálních EKG záznamů. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Mosyurchak Andriy. Analýza autofluorescenčních snímků sítnice. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Mrázek Petr. Záložní zdroj (UPS). Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Nečadová Anežka. Detekce plagiátů programových kódů. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Nerušil Václav. Vyhledávání CpG ostrůvků z DNA sekvencí. Vedoucí práce: Ing. Vladimíra Kubicová
 • Novotný Jiří. Filtrace svalového rušení v EKG signálech. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital, Ph.D.
 • Osičková Kristýna. Zpracování snímků duhovky pro biometrické aplikace. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Otáhal Miroslav. Sledování pohybu očí pomocí kamery. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek, Ph.D.
 • Pelc Pavel. Studium doby života a spektrálních změn fluorescence nanočástic v buněčné biologii. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Procházka Petr. Odstraňovaní kolísání izolinie v EKG pomocí empirické modální dekompozice. Vedoucí práce: Ing. Alena Kubičková
 • Přibyl Jakub. Vizualizace a export výstupů funkční magnetické rezonance. Vedoucí práce: Ing. Tomáš Slavíček
 • Rúbal Radek. Hodnocení doby života a změn konfokální mikroskopií. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Rusina Michal. Stanovení vlastností ultrazvukových sond. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D.
 • Ruttkay Michal. Biometrická identifikace otisku prstu. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Říha Pavel. Pokročilé zpracování oftalmologických video sekvencí retinálních obrazů. Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
 • Sedláčková Gabriela. Optimalizace MRI měření slepičích embryí. Vedoucí práce: Ing. Lucie Grossová
 • Sikorová Eva. Biometrie sítnice pro účely rozpoznávání osob. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.
 • Slouka Petr. Laboratorní měření kožní vodivosti. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Smíšek Radovan. Odstranění stimulačních hrotů ze signálu elektrokardiografu. Vedoucí práce: Ing. Tereza Postránecká
 • Smrž Martin. Měření vlastností optických detektorů. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.
 • Spíchalová Barbora. Pokročilé metody detekce kontury srdečních buněk. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.
 • Svánovská Zuzana. Expertní systém pro detekci místa vzniku komorových extrasystol. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Svozilová Veronika. Identifikace parametrů elektroencefalografického snímacího systému. Vedoucí práce: Ing. Martin Mézl
 • Šejnohová Marie. Rentgenová počítačová tomografie embrya myši. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Šibíková Anna. Syntéza kvantových teček pro detekci proteinů. Vedoucí práce: Ing. Jana Pekárková, Ph.D.
 • Šlof Michael. Rozměření signálů EKG. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Šolc Radek. Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice s využitím statistických metod. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.
 • Trávníček Vojtěch. Interaktivní prostorové zobrazení EEG parametrů z itrakraniálních elektrod v obrazových datech CT/MRI. Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan Cimbálník
 • Trnová Kateřina. Využití konfokální mikroskopie ke studiu degradace organického barviva v buněčné biologii. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Valla Radek. Simulace syntetických difúzních MRI dat na základě Brownova pohybu. Vedoucí práce: Ing. René Labounek
 • Váňa Tomáš. Biometrické rozpoznání živosti prstu. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital, Ph.D.
 • Vepřková Hana. Přenosný monitor EKG. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Vítek Milan. Kardiotokograf - sledování kontrakcí. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Vlachynská Alžběta. Metody pro obrazovou analýzu populace fotosyntetických buněčných kultur. Vedoucí práce: Ing. Jan Červený, PhD.
 • Votoupal Pavel. Segmentace dýchacích cest v CT datech. Vedoucí práce: Ing. Petr Walek
 • Vrbová Eva. Elektrochemická impedanční spektroskopie jako charakterizační metoda modifikovaných nanostrukturovaných elektrod. Vedoucí práce: Ing. Radim Hrdý, Ph.D.
 • Žáková Monika. Tepelný komfort a jeho stanovení. Vedoucí práce: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.

2013/14

 • Balík Zdeněk. Návrh optoelektrického snímače biologických tkání. Vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc.
 • Brabencová Klára. Analýza mitochondriálních genů živočichů pro DNA barcoding. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Brandejs Jakub. Detekce parametrů repolarizace ze signálu EKG. Vedoucí práce: Ing. Petr Veselý
 • Čermáková Adéla. Elektrostimulační metoda prodloužení života kardiomyocytů. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Danielová Tereza. Obrazová analýza mitotických chromosomů. Vedoucí práce: Ing. Helena Škutková, Ph.D.
 • Demel Jan. Segmentace 3D obrazových dat s využitím grafové reprezentace. Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
 • Dostálová Simona. Nanotransportéry pro teranostické aplikace. Vedoucí práce: prof. Ing. René Kizek, Ph.D.
 • Dvořáková Lenka. Kvantifikace T1 pro preklinické MRI. Vedoucí práce: Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.
 • Fridrichová Jitka. IR teploměr. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Grebíková Lucie. Měření vlastností oftalmologického ultrazvukového systému. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D.
 • Hávová Mariana. Obrazová analýza mitotických chromosomů. Vedoucí práce: Ing. Helena Škutková, Ph.D.
 • Hylmar Petr. Detekce QRS založená na počítání průchodů nulou. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Jalůvková Lenka. Eliminace zkreslení obrazů duhovky. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Janáková Tereza. Diferenciální exprese genů na zakladě negativního binomického modelu. Vedoucí práce: Layal Abo Khayal
 • Janovič Tomáš. Tvarová klasifikace pro detekci chybně segmentovaných kostí v CT datech. Vedoucí práce: Ing. Petr Walek
 • Janů Joshua. Vlnkový wienerovský filtr EKG signálů. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital, Ph.D.
 • Jarošová Veronika. Návrh kardiostimulátoru typu "On Demand" řízeného mikropočítačem. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Kadla Jan. Časová interpolace oftalmologických videosekvencí pomocí multimodálního lícování. Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
 • Kalužová Adéla. Vliv terapeutického ultrazvukového pole a metalických nanočástic na nádorové buňky. Vedoucí práce: Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
 • Kolářová Dana. Metody pro zpracování termovizních snímků s detekcí stanovené oblasti obličeje. Vedoucí práce: MUDr. Věra Maryšková
 • Kosíř Kamil. Metody rekonstrukce fylogenetických superstromů. Vedoucí práce: Ing. Helena Škutková, Ph.D.
 • Krohová Lucie. Ultrazvukový průtokoměr pro dialyzační monitor. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Kubát Milan. Borcení časové osy v oblasti biosignálů. Vedoucí práce: Ing. Martin Klimek
 • Lýčková Veronika. Vyhledávání homologních genů. Vedoucí práce: Ing. Vladimíra Kubicová
 • Lysoň Jakub. Bezdrátový modul akcelerometru. Vedoucí práce: Ing. Karel Bubník
 • Mackových Marek. Regresní analýza EKG pro odhad polohy srdce vůči měřicím elektrodám. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Maršálková Leona. Audiometrie čistými tóny. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Mihajlović Ana. Syntéza core/shell kvantových teček pro diagnostiku. Vedoucí práce: Ing. Jana Pekárková, Ph.D.
 • Moldříková Zuzana. Metody potlačení šumu pro rozpoznávače řeči. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.
 • Mošnerová Jitka. Detekce únavy z elektromyogramu. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek, Ph.D.
 • Navrátil Rudolf. Software pro prezentaci multimediálních stimulů. Vedoucí práce: Ing. Karel Bubník
 • Němcová Andrea. Hodnocení únavy pomocí elektrookulografie. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek, Ph.D.
 • Němeček Tomáš. Využití kumulací pro biologické signály. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital, Ph.D.
 • Novosadová Michaela. Segmentace 3D obrazových dat s využitím pokročilých texturních a tvarových příznaků. Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
 • Novotná Veronika. Charakteristika snímků z rastrovacího transmisního elektronového mikroskopu tenkých biologických řezů. Vedoucí práce: Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.
 • Pham Minh Tuan. Analýza změny objemu hipokampu u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Vedoucí práce: Ing. Petr Walek
 • Pochlopeň Timotej. Zařízení pro měření koncentrace intracelulárního vápníku v LabVIEW. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Polievková Evelína. Syntéza sférických zlatých nanočástic pro biomedicínské aplikace. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D.
 • Přikrylová Kateřina. Elektrochemická charakterizace nanostrukturovaných povrchů modifikovaných biolátkami s thiolovou vazbou. Vedoucí práce: Ing. Radim Hrdý, Ph.D.
 • Rageh Akram. Kontinuální měření kvality páry. Vedoucí práce: Ing. Vladimír Holcman, Ph.D.
 • Ruttner Michal. Rozměřování záznamů EKG s využitím transformace svodů. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Sedláčková Eva. Vlnkový wienerovský filtr EKG signálů. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital, Ph.D.
 • Sonnenschein Jiří. Návrh řídícího systému pro mobilní cirkulační systém pro transport plic. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Svobodová Eva. Alfa monitor. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Šot Jan. MRI kompatibilní vysílač pro signalizaci stavů obsluze. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Švecová Olga., Ph.D. Analýza elektrických vlastností membrán srdečních buněk. Vedoucí práce: doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc.
 • Tichý Pavel. Detekce ischemie v EKG záznamech. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Tobiášová Nela. Biometrie s využitím snímků duhovky. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Tomanová Markéta. Řízení myoelektrické protézy. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek, Ph.D.
 • Trávníčková Hana. Implementace přenosového protokolu pro přenos dat mobilní cirkulační jednotky pro převoz plic. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Vadják Šimon. Statistické vyhodnocení fylogeneze biologických sekvencí. Vedoucí práce: Ing. Helena Škutková, Ph.D.
 • Válková Hana. Modelování v perfusním MR zobrazování. Vedoucí práce: Ing. Jiří Kratochvíla
 • Valkovičová Jiřina. Syntéza koloidních zlatých nanotyčinek pro biomedicínské aplikace. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D.
 • Veselá Martina. Vliv výběru souřadnic mozkových oblastí na výsledky dynamického kauzálního modelování. Vedoucí práce: Ing. Martin Lamoš
 • Vykoupil Pavel. Použití analýzy HRV pro automatickou detekci ischemie u izolovaného zvířecího srdce. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Vyškovský Daniel. Spirometrie. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek, Ph.D.
 • Zahradník Radek. Rozměřování záznamů EKG s využitím kombinování metod. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Zedníček Vlastimil. Detekce QRS založená na vlnkové transformaci. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital, Ph.D.

2012/13

 • Bainar Petr. Modelování rekonstrukce obrazu při CT RTG fluoroskopii. Vedoucí práce: doc. Ing. Aleš Drastich, CSc.
 • Bujnošková Eva. Software pro automatickou extrakci dat k analýze mozkové konektivity. Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
 • Caha Martin. Klasifikace EKG na základě metod HRV analýzy. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Číhal Martin. Analýza variability srdečního rytmu pomocí fraktální dimenze . Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek
 • Dvořáček Jiří. Použití kumulantů vyšších řádů pro klasifikaci srdečních cyklů. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Fabík Vojtěch. Fantomy pro oftalmologický ultrazvukový systém. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš
 • Franěk Pavel. Analýza variability srdečního rytmu pomocí rekurentního diagramu. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek
 • Goliášová Hedvika. Sledování radionuklidové čistoty 99mTc získaného elucí z radionuklidového generátoru. Vedoucí práce: Pharmdr. Rndr. Jiří Štěpán, Ph.D.
 • Hájková Tereza. Přírodní látky v léčbě rakoviny a jejich cytotoxicita. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Hanák Pavel. Optická detekce elektrogramů. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Handl Marek. Vlnková filtrace signálů EKG. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Hanzelka Adam. Rozměřování experimentálních záznamů EKG. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Heczková Monika. Měření membránového napětí pomocí napěťově citlivých barviv. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Hejč Jakub. Rozměřování experimentálních záznamů EKG. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Holdova Kamila, Mgr. Bc. Klasifikace spánkových EEG. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Hořavová Lenka. Spektrofotometrie přírodních látek – sekundárních metabolitů rostlin. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Hrazdilová Ivana. Analýza dat ze sekvenování příští generace ke studiu aktivity transposonů v nádorových buňkách. Vedoucí práce: doc. RNDr. Kejnovský Eduard CSc.
 • Hrušková Jana. Echokardiografický interaktivní atlas základních kardiovaskulárních nemocí. Vedoucí práce: MUDr. Marek Orban
 • Chmelík Jiří. Afinní lícování nativních a postkontrastních CT snímků mozku. Vedoucí práce: Ing. Petr Walek
 • Jakubíček Roman. Korekce pohybu v hrudních dynamických kontrastních CT datech. Vedoucí práce: Ing. Petr Walek
 • Jína Miroslav. Segmentace ledvin z renální perfúzní MR sekvence obrazů. Vedoucí práce: Ing. Miloš Malínský
 • Kaspar Pavel. Zpracování signálů z moderních mikroskopů pro lokální charakterizaci materiálů. Vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc.
 • Kašák Pavel. Měření difúsního koeficientu membrán dialyzačních filtrů. Vedoucí práce: Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.
 • Kašpárek Jan. Predikce aktivních míst v proteinech. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Klimešová Marie. Elektroforetické a imunofluorescenční metody ve studiu rostlinných buněčných kultur. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Klímová Jana. Vliv výběru souřadnic regionů na výsledky dynamického kauzálního modelování. Vedoucí práce: Ing. Martin Lamoš
 • Klus Michal. Závislost derivovaného fibrinogenu na hodnotách DH u APTT a QUICK(PT) metody. Vedoucí práce: Ing. Helena Škutková
 • Kocová Lucie. Návrh a realizace měření elektrických vlastností biologických tkání. Vedoucí práce: prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc.
 • Kotlánová Markéta. Fyzikální vlastnosti sterilizační páry. Vedoucí práce: Ing. Vladimír Holcman, Ph.D.
 • Koťová Markéta. Monitorování dechu během terapie pacientů. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
 • Kubáček Svatopluk. Experimentální stanovení hloubky ostrosti optických systémů. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík
 • Kubica Roman. Lícování ultrasonografických obrazových sekvencí. Vedoucí práce: Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.
 • Kučera Josef. Modelování parametrů solární elektrárny v GIS. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Kudlička Petr. Metody akvizice pro DCE-MRI. Vedoucí práce: Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.
 • Kutílek Miloš. Přenos informací po síti Ethernet. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Lankašová Karolína. Model dynamických kontrastních CT dat pro hodnocení lícovacích algoritmů. Vedoucí práce: Ing. Petr Walek
 • Mášová Lenka. Měření reflexu Achillovy šlachy. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Matejková Magdaléna. Vyhodnocení vlastností tlakové vlny v lidském těle při různých excitacích. Vedoucí práce: Dr. Ing. Vlastimil Vondra
 • Mezuláníková Radka. Vyhodnocení rychlosti šíření tlakové vlny v lidském těle. Vedoucí práce: Ing. Pavel Jurák, CSc.
 • Miščík Peter. Odhad entropie a komprese biologických sekvencí . Vedoucí práce: Ing. Helena Škutková
 • Mondeková Věra. Cytotoxicita vybraných naftochinonů na prostatických buněčných liniích. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Nováková Marie. Mapování pohybových artefaktů ve fMRI. Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
 • Ondrášková Lucie. Odezva biologických signálu na multimediální obsah. Vedoucí práce: Ing. Karel Bubník
 • Ondroušek Lukáš. Rozměřování záznamů EKG s využitím transformace svodů. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Pěchotová Barbora. Lokalizace optického disku na snímcích sítnice. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík
 • Peprníčková Anna. Absorpční měření nanočástic v IR oblasti. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Peterek Jan. Časově proměnná filtrace signálů EKG. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Pokorný Pavel. Zpracování obrazů ultrazvukového zobrazovacího systému GE VingMed System FiVe. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš
 • Polach Pavel. Tréningový systém pro sportovní lezce. Vedoucí práce: Ing. Karel Bubník
 • Portyš Jakub. Binokulární vidění. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Pospíšil David. Shluková analýza signálu EKG. Vedoucí práce: Ing. Martin Klimek
 • Potočňák Tomáš. Klasifikace srdečních cyklů. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Reichlová Tereza. Porovnání metod pro konstrukci barevných DNA spektrogramů. Vedoucí práce: Ing. Vladimíra Kubicová
 • Rucký Jakub. Fytotoxicita vybraných naftochinonů na vybraném rostlinném modelu. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Saliba Walaa. Klasifikační systémy v nemocnicích. Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Balogh
 • Sedlář Karel. Komprese genomických signálů pro klasifikaci a identifikaci organismů. Vedoucí práce: Ing. Helena Škutková
 • Sobotková Šárka. Detektor dětského pláče s digitálním signálovým procesorem. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Sokol Kamil. Redukce speklí v obrazech z optické koherentní tomografie. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Svoboda Ondřej. Pokročilé metody segmentace cévního řečiště na fotografiích sítnice. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík
 • Šeda Jan. Detekce optického disku ve snímcích optické koherentní tomografie. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Šikner Tomáš. Analýza variability srdečního rytmu pomocí detrendované analýzy fluktuace. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek
 • Šromová Michaela. Expertní systém pro vyhodnocení typu arytmie při katétrové radiofrekvenční ablaci srdečních arytmií. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Štrbková Lenka. Metodika charakterizace autoemisních zdrojů pro elektronovou mikroskopii. Vedoucí práce: Ing. Alexandr Knápek, Ph.D.
 • Tebenkova Iuliia. Klasifikace cévního řečiště na snímcích sítnice. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík
 • Těthal Jiří. Fuzzy klasifikace DNA sekvencí. Vedoucí práce: Ing. Helena Škutková
 • Tkáč Jan. Měření membránového napětí pomocí napěťově citlivých barviv ve fluorescenční mikroskopii. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Trněný Ondřej. Metody vícenásobného zarovnávání nukleotidových sekvencí. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Tvarůžek Marek. Metody potlačení strukturního šumu typu spekle. Vedoucí práce: Ing. Martin Mézl
 • Václavík Jan. Segmentace a modelování cévního stromu ve snímcích sítnice. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Vlček Milan. Klasifikace srdečních cyklů z více svodového EKG pomocí metody hlavních komponent . Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Vodáková Martina. Analýza vrstvy nervových vláken pro účely diagnostiky glaukomu. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík
 • Votavová Barbora. Měření membránového napětí pomocí napěťově citlivých barviv. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Vymazal Bronislav. Segmentace optického disku ve snímcích sítníce. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Vyskočilová Martina. Zpracování a klasifikace signálů ve spánkové medicíně. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Zemánek Ladislav. Analýza variability srdečního rytmu pomocí entropie. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek
 • Zembol Filip. Statistické vyhodnocení fylogeneze biologických sekvencí. Vedoucí práce: Ing. Helena Škutková
 • Žáčik Michal. Šumová spektroskopie pro biologii. Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.
 • Žbánková Alena. Analýza intrakardiálního elektrogramu v závislosti na transmuralitě ablační léze při katétrové radiofrekvenční ablaci srdečních arytmií. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.

2011/12

 • Awadová Thuraya. Hluková mapa v GIS. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Bayerová Zuzana. Přenos komprimovaného EKG signálu po síti Ethernet. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Bažantová Lucie. Modelování ohřevu tkání v KV diatermii. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Běleja Marek. Modelování šíření akčního potenciálu v myokardu. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Běťák Ondřej. Multimodální registrace retinálních snímků z fundus kamery a OCT. Vedoucí práce: Ing. Jiří Gazárek
 • Borovičková Michaela. Fantomový přípravek pro perfusní zobrazování. Vedoucí práce: Ing. Martin Mézl
 • Brichta Tomáš. Binokulární vidění. Vedoucí práce: Ing. Petr Fedra
 • Brňák Jan. Binokulární vidění. Vedoucí práce: Ing. Petr Fedra
 • Brož Petr. Zpracování a analýza oftalmologických obrazů a dat. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Duras Jan. Metody predikce aktivních míst v proteinech. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Fajkus Jiří. Porovnání pokročilých přístupů pro analýzu fMRI dat u oddball experimentu. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Gajdoš Martin. Porovnání metod efektivní a funkční konektivity ve funkční magnetické rezonanci. Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
 • Grossová Lucie. Akvizice MRI obrazových sekvencí pro preklinické perfusní zobrazování . Vedoucí práce: Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.
 • Hanus Rostislav. Detekce QRS založená na počítání průchodů nulou. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Hutová Eliška. Studium vlivu magnetických polí na biologické tkáně. Vedoucí práce: prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.
 • Chrobák Martin. Shluková analýza. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Jakubík Tomáš. Metoda sledování příznaků pro registraci sekvence medicínských obrazů. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš
 • Janíček Zdeněk. Magnetické částice jako reverzibilní nosič pro enzymové elektrody. Vedoucí práce: Doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
 • Jirásková Kristýna. Metody rekonstrukce fylogenetických superstromů. Vedoucí práce: Ing. Helena Škutková
 • Kaňka Jan. Řízení a vyhodnocení laserových mikromanipulačních experimentů. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Kašpar Blahoslav. Monitor alfa aktivity. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Khait Ranny. Sledování teploty po síti Ethernet. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Klabal Petr. Měření kontrakcí izolovaných srdečních buněk v reálném čase. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Kojan Martin. Potlačení nežádoucí variability ve fMRI datech při analýze pomocí psychofyziologických interakcí. Vedoucí práce: Ing. Martin Lamoš
 • Krchňavý Jan. Akvizice a předzpracování MRI obrazových sekvencí pro klinické perfusní zobrazování . Vedoucí práce: Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.
 • Kuběna Zdeněk. Psychogalvanický reflex. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Kubík Adam. Kumulace biologických signálů. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital
 • Kulík Tomáš. Modelování nelineárních jevů v ultrazvukových polích. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Kumpová Ivana. Plánování terapie ionizujícím zářením. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
 • Kynclová Hana. Charakterizace nanostrukturovaných elektrod pro elektrochemické biosenzory. Vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.
 • Labounek René. Analýza souvislostí mezi simultánně měřenými EEG a fMRI daty. Vedoucí práce: Ing. Martin Lamoš
 • Lutz Jan. Myoelektrická protéza ruky . Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Kuna
 • Macková Pavlína. EKG biofeedback. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Machatý Jiří. Bezdrátový pager. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Matušek Adam. Modelling of cardiac impedance signals. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Mikuláš Karol. Registrace CT objemových obrazů mozku pomocí globální afinní 3D transformace. Vedoucí práce: Ing. Petr Walek
 • Mrázek Jiří. Filtrace signálů EKG pomocí vlnkové transformace. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital
 • Nedvěd Jiří. Zpracování genomických signálů fraktály. Vedoucí práce: Ing. Martin Valla
 • Pavlík Jan. Analýza cytologických snímků. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Pavlišta Libor. Programové vybavení pro práci s mikroskopickým obrazem. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Pernicová Lenka. Optimalizační metoda TRUST pro registraci medicínských obrazů. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš
 • Plch Miroslav. Stanovení parametrů křivky krevního tlaku. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Požár Pavel. Měření zkreslení signálu EKG. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Prokopyeva Elena. Měření viability buněk. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Richter Zdeněk. Vícesvodová rozhodovací pravidla v rozměřování signálů EKG. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Ronková Pavla. Optimalizace pro registraci obrazů založená na genetických algoritmech. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš
 • Růžičková Martina, Mgr. Mikroskopické snímky s vysokou hloubkou ostrosti. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Ryšánek Jan. Filtrace signálů EKG s využitím vlnkové transformace. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Sedláček Miloš. Matematický model trajektorie svazku nervových vláken pro účely diagnostiky glaukomu . Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík
 • Slavíček Tomáš. Software pro výběr pacientů a oblastí mozku vhodných k analýze konektivity z fMRI dat. Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
 • Slavík Jan. Elektrochemické a matematické studium interakcí selenu s biologicky aktivními thioly. Vedoucí práce: doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
 • Slezák Jakub. Snímání a projekce žilního systému v reálném čase. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Smékal Ondřej. Restaurace obrazových dat z optické koherenční tomografie. Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
 • Soukup Ladislav. Vyhodnocení srdečního výdeje bioimpedanční metodou u pacientů se stimulátorem. Vedoucí práce: Dr. Ing. Vlastimil Vondra
 • Staša Josef. Texturní analýza snímků sítnice se zaměřením na směrovost vrstvy nervových vláken. Vedoucí práce: Ing. Jiří Gazárek
 • Synek Josef. Systém pro měření aerobní stability fermentovaných krmiv. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš
 • Szöllösi Tomáš. Evoluční algoritmy. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Šmíd Josef. Měření nasycení krve kyslíkem. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Tkáč Stanislav. Měřič radioaktivního záření se současným snímáním pozice čidla pomocí GPS. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Tobolová Marie. Mikrostimulátor. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Truhlář Jindřich. Evaluation of the Wi-Fi technique for use in a navigated orthopedic surgery. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Vítová Hana. Neinvazivní měření glukózy v krvi. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Zlotý Petr. Segmentace vrstev sítnice ve snímcích optické koherentní tomografie. Vedoucí práce: Ing. Jiří Gazárek

2010/11

 • Balogh Jaroslav. Návrh pozičního systému. Vedoucí práce: Ing. Petr Čech
 • Bartoň Marek. Dekonvoluce hemodynamické odezvy z dat fMRI. Vedoucí práce: Ing. Martin Havlíček
 • Baše Michal. Detekce bifurkací cévního řečiště na sítnici. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Běťák Ondřej. Multimodální registrace retinálních snímků z fundus kamery a OCT. Vedoucí práce: Ing. Jiří Gazárek
 • Bistrý Jan. Registrace obrazu pomocí metody Optical Flow. Vedoucí práce: Ing. Miloš Malínský
 • Blatný Michal. Spektrální analýza EEG signálu. Vedoucí práce: Ing. Jan Hrozek
 • Brudík Vladislav. Rozpoznání signálu EKG. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek
 • Fejgl Martin. Fokusace očí na charakteristické prvky vizuálního vjemu. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek
 • Filla David. Biometrie otisku prstu. Vedoucí práce: Ing. Petr Fedra
 • Flídr Lukáš. Externí pulzní generátor pro neuromodulaci. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Halaš Rostislav. Odstraňovač zubního kamene. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Jemelka Ondřej. Binokulární vidění. Vedoucí práce: Ing. Petr Fedra
 • Jež Radek. Software pro ruční rozměření signálů EKG. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek
 • Kaválek Ondřej. Měření kontraktibility a viability izolovaných srdečních buněk. Vedoucí práce: Ing. Milan Rychtárik
 • Khait Ranny. Bezkontaktní snímání otisku prstu. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Kobza David. IR teploměr. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Kopečný Josef. Optická metoda měření kontrakce izolované srdeční buňky. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Kořínek Peter. Segmentace ultrazvukových sekvencí. Vedoucí práce: Ing. Martin Mézl
 • Krejčí Michal. Fourierova transformace a spektrogramy v analýze DNA sekvencí. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Maceška Radek. Návrh algoritmu pro elektronickou fokusaci uzv sond.. Vedoucí práce: Ing. Petr Čech
 • Macíček Ondřej. Systém pro měření průtoku, teploty a tlaku se zobrazením v LabVIEW. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Matoušek Josef. Korekce kolísání nulové izolinie. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek
 • Mlčoch Marek. Kumulace biologických dat. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital
 • Nejezchleba Zdeněk. Adaptivní filtrace EKG signálů. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital
 • Pavlík Dušan. Ultrazvukový měřič rychlosti toku krve. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Podhorský Jiří. Výpočet frekvenčně-admitančních charakteristik z naměřených patchclampových dat. Vedoucí práce: Ing. Milan Rychtárik
 • Podlipná Petra. Multimodální registrace obrazů sítnice. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš
 • Polanský Štěpán. Zpracování elektroencefalografických signálů. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
 • Pražák Ondřej. Grafická reprezentace genomických a proteomických sekvencí. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Příhodová Petra. Zpracování biosignálů - shluková analýza. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
 • Ráček Tomáš. Rychlé číslicové filtry pro signály EKG. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Sedlář Martin. Vektorkardiografie pro dlouhodobé záznamy. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
 • Schelle Igor. Experimentální ultrazvuková měření pomocí LabView. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Schwanzer Miroslav. Studium vlivu akustických podnětů na člověka. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Sizov Vasily. Zpracování a filtrace umělě zarušeného signálu EKG. Vedoucí práce: Ing. Jan Hrubeš
 • Smital Petr. Analýza obrazu pro korekci elektronových mikroskopů. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Spáčil Michal. Analýza retinálních snímků se zaměřením na detekci vrstvy nervových vláken. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík
 • Stanický Ondřej. Audiometrie. Vedoucí práce: Ing. Jan Hrozek
 • Straka Petr. Ultrazvukový drtič konkrementů. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Suchý Petr. Mapa osvětlení v GIS. Vedoucí práce: Ing. Petr Čech
 • Szöllősi Tomáš. Měření EMG a posouzení vlivu zátěže. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek
 • Šikula Viktor. Lícování snímků sítnice pomocí metody fázové korelace. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Šugra Marián. Filtrace signálů EKG s využitím vlnkové transformace. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Veselý Petr. Zpracování experimentálních dat v reálném čase. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
 • Vojtíšek Jiří. Systém pro sledování pohybu očí. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Vožda Michal. Mikroprocesorem řízené měření a regulace teploty. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Vysoudil Ladislav. Vzájemná podobnost sekvencí aminokyselin různých organismů. Vedoucí práce: Ing. Helena ŠkutkováBakalářské práce

2014/15

 • Bali-Jenčíková Kateřina. Optimalizační metody pro odhad perfuzních parametrů. Vedoucí práce: Ing. Martin Mézl
 • Bělehrádek Stanislav. Biometrie krevního řečiště prstu. Vedoucí práce: Ing. Martin Mézl
 • Bílek Ondřej. Využití magnetických nanočástic pro transfekci plasmidu do HEK293 buněk. Vedoucí práce: Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D.
 • Davidová Lenka. Perkutánní elektrogastrografie. Vedoucí práce: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
 • Fajmon František. Elektrookulografie v marketingu. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek, Ph.D.
 • Faltýnková Květoslava. Vysokofrekvenční ohřev tkání. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
 • Galanová Zuzana. Analýza Arterial Spin Labeling MRI dat. Vedoucí práce: Ing. Lucie Grossová
 • Guricová Karolína. Segmentace cévního řečiště v celotělových MRI datech. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Had Filip. Předzpracování tachogramu R-R intervalů. Vedoucí práce: Ing. Alena Kubičková
 • Havlík Kryštof. Metody vyhledávání tandemových repetic v DNA sekvencích. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Herodes Jakub. Metody potlačení síťového rušení v signálech EKG. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital, Ph.D.
 • Holub Zbyněk. Redukce šumu u nízkodávkových CT snímků. Vedoucí práce: Ing. Jiří Chmelík
 • Horváthová Ľubica. Digitální teploměr s rozsahem od 0 do 50 stupňů C. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Chalupa Daniel. Možnosti řízení myoelektrické protézy horní končetiny. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital, Ph.D.
 • Chutný Pavel. Studium viability kardiomyocytů s využitím konfokální mikroskopie. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Jahůdková Michaela. Segmentace cév v objemových datech z optické koherentní tomografie. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Jaroš Luboš. Předzpracování obrazu 1D gelové elektroforézy. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Jurečková Kateřina. Software pro extrakci genomických dat z GenBank formátu. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Kadlas Matyáš. Digitální zpracování fotografií sítnice. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Kandra Mário. Simulace kvadrupólového hmotnostního filtru. Vedoucí práce: Ing. Jakub Hejč
 • Karmazínová Kateřina. Izolace plasmidové DNA z bakterií a její transfekce do buněčných linií HEK293. Vedoucí práce: Ing. Ondřej Svoboda
 • Klouba Lukáš. Aplikace pro simulaci průběhu akčních napětí a membránových proudů. Vedoucí práce: Larisa Baiazitova
 • Kodym Oldřich. Segmentace hipokampu v MRI datech. Vedoucí práce: Ing. Petr Walek
 • Korčáková Ivona. Analýza chůze pomocí EMG signálů. Vedoucí práce: Ing. Markéta Koťová
 • Kremličková Lenka. Klasifikace organismů na základě nukleotidových četností. Vedoucí práce: Ing. Helena Škutková, Ph.D.
 • Kříženecká Tereza. Analýza spánkových EEG. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Labudová Kristýna. Simulace syntetických difuzních tensorových dat. Vedoucí práce: Ing. René Labounek
 • Langerová Jana. Software pro zpracování termovizních snímků dolních končetin diabetických pacientů. Vedoucí práce: Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
 • Laníková Petra. Model stabilizace dýchání u novorozenců stochastickou mechanosenzorickou stimulací. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Lipnická Soňa. Účinky trypsinu na membrány buněk HEK293. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Lokaj Jiří. Hluková mapa. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Mezera Jiří. Přesnost měření teploty těla infračervenými technologiemi. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Milek Jakub. Simulace jevu utvrzování svazku rtg záření. Vedoucí práce: doc. Ing. Aleš Drastich, CSc.
 • Mocko Štefan. Analýza fluorescence organického barviva s využitím konfokální mikroskopie. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Motyka Stanislav. Analýza spolehlivosti kvantitativních parametrů difúze stanovených magnetickorezonančními metodami pro zobrazování tenzoru difúze a kurtózy difúze. Vedoucí práce: Ing. Zenon Starčuk, CSc.
 • Novotná Petra. Detekce komplexů QRS v dlouhých elektrogramech. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Papajová Gabriela. Indikace pozice mikrotitrační destičky. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Peřinová Barbora. Algoritmy pro vyhledávání transkripčních motivů. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Piskořová Zuzana. Trasování axonálních svazků v difúzních MRI obrazech mozku. Vedoucí práce: Ing. René Labounek
 • Pohludka Aleš. Filtrace signálů EEG. Vedoucí práce: Ing. Tomáš Potočňák
 • Pokorný Vojtěch. Zpracování obrazových ultrazvukových dat. Vedoucí práce: Ing. Martin Mézl
 • Pospíšilová Michaela. Elektrochemická impedanční analýza enzymové reakce. Vedoucí práce: Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D.
 • Pšorn Tomáš. Rekonstrukce obrazu z nekartézských k-prostorových dat získaných metodami magnetickorezonančního zobrazování s ultrakrátkým echo-časem a metodami rychlého MR zobrazování. Vedoucí práce: Ing. Zenon Starčuk, CSc.
 • Šalplachta Jakub. Texturní analýza nádorových tkání v CT obrazových datech plic.. Vedoucí práce: Ing. Roman Jakubíček
 • Šeptun Roman. Využití konfokální mikroskopie ke studiu změny fluorescence organického barviva v různém prostředí. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Šipka Petr. Ionizující záření v terapii. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
 • Širůčková Anna. Využití 3D ultrasonografie pro měření nuchální translucence. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Šiška Branislav. Předregistrace plicních objemových CT obrazových dat. Vedoucí práce: Ing. Jiří Chmelík
 • Šlancar Matěj. Detekce komplexů QRS ve vícesvodových signálech EKG. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Šobich Adam. Odstraňovač zubního kamene. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Tichá Petra. Hodnocení čtivosti textu. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek, Ph.D.
 • Vaněk Ondřej. Komparativní studie měření teploty těla různými technologiemi. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Veverka Vojtěch. Software pro hodnocení detektorů QRS komplexů. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Zhorný Lukáš. Spektrofotometrie reaktivních forem kyslíku se zaměřením na peroxid vodíku. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Zimolka Jakub. Automatické rozměření signálů EKG. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.

2013/14

 • Ančincová Kateřina. Detekce komplexů QRS elektrogramů. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Bernátek Pavel. Analýza elektrogastrogramu. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek, Ph.D.
 • Blaschová Eliška. Vliv numerických reprezentací DNA na úspěšnost molekulární taxonomie. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Botlová Simona. Komprese EKG signálů. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital, Ph.D.
 • Břínek Adam. Detekce RF signálu u MRI. Vedoucí práce: doc. Ing. Aleš Drastich, CSc.
 • Bugnerová Pavla. Simulace průběhu akčních napětí a membránových proudů řešením zobecněných rovnic Hodgkina a Huxleye. Vedoucí práce: Larisa Baiazitova
 • Bulva Ondřej. Aktivní potlačení hluku. Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Balogh
 • Doležel Jiří. Jednoduchý vlnkový filtr EKG signálů. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital, Ph.D.
 • Dragon Ondřej. Evoluční algoritmy pro řešení globálních optimalizačních problémů. Vedoucí práce: Ing. Martin Mézl
 • Fabianová Katarína. Evokované potenciály a jejich snímání. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Fabíková Veronika. Srovnání přístupů nastavování řečových procesorů u kochleárních implantátů. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.
 • Fialová Lenka. Revize elektronické karty diabetika na Klinice diabetologie IKEM. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Filipová Petra. Měření a analýza parametrů kardiovaskulárního systému. Vedoucí práce: Ing. Jiří Kratochvíla
 • Foltová Anežka. Odstranění trendu ze signálu variability srdečního rytmu pomocí metody empirického rozkladu EMD. Vedoucí práce: Ing. Alena Kubičková
 • Hlavatý Matej. Předzpracování obrazu 1D gelové elektroforézy. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Holásková Anna. Předzpracování snímků sítnice za účelem zlepšení diagnostiky glaukomu. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.
 • Hrabcová Lucie. Diagnostika Parkinsonovy nemoci metodou DaTSCAN. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Hracho Michal. Vyhledávání tandemových repetic v DNA pomocí nukleotidových denzitních vektorů. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Hromadová Soňa. Zpracování výstupů z analýzy obrazů 2D elektroforetických gelů. Vedoucí práce: Ing. Jiří Nedvěd
 • Hrozáň Michal. Elektrická stimulace svalových skupin ruky. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Chmelíková Lucie. Srovnání přesnosti spirometrických přístrojů. Vedoucí práce: Ing. Vladimír Slávik
 • Jablonská Dominika. Řízení robotické ruky myopotenciály. Vedoucí práce: Ing. Karel Bubník
 • Jach Daniel. Modelování RR intervalů. Vedoucí práce: Ing. Alena Kubičková
 • Jakubík Juraj. Systém řízení robotické ruky z operačního robota Da Vinci. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Jugas Robin. Číslicové zpracování rostlinných genomů. Vedoucí práce: Mgr. Ing. Karel Sedlář
 • Jurek Jakub. Automatické rozměření signálů EKG. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Kašpar Jakub. Detekce komplexu QRS s využitím transformace svodů. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Klepáčová Ivana. Fluorescenční značení skleněných mikroelektrod pro systém patch clamp. Vedoucí práce: Larisa Baiazitova
 • Kosková Markéta. Vliv redukce nukleotidových denzitních vektorů na molekulární identifikaci organismů. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Košíček Adam. Využití numerických reprezentací ve zpracování nukleotidových sekvencí. Vedoucí práce: Ing. Vladimíra Kubicová
 • Koutek Petr. Simulace detektorů CT RTG. Vedoucí práce: doc. Ing. Aleš Drastich, CSc.
 • Kratochvíl Tomáš. Zpracování zvuku pro kochleární implantát. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D.
 • Kruml Ondřej. Bezkontrastní MRI perfuzní zobrazování. Vedoucí práce: Ing. Lucie Grossová
 • Křenek Jakub. Spektrální analýza zvuků v prostorové akustice. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Křístek Tomáš. Jednoduchý systém pro snímání duhovky. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Kříž Marek. Sestavení a hodnocení setu in vitro jamek pro chondrogenní diferenciaci MSC buněk. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Kubalová Eva. Detekce obličeje v obraze. Vedoucí práce: Ing. Martin Mézl
 • Kupková Kristýna. Posuzování spánkových stádií z Hjorthových parametrů signálů EEG. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Lepš Milan. Měření a analýza toku krve v periferních cévách pomocí Dopplerovských ultrazvukových metod. Vedoucí práce: Mgr. Daniel Vlk, CSc.
 • Lysák Karel. Metody detekce QRS komplexu. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital, Ph.D.
 • Maňkoš Richard. Segmentace cév ve vrstvě cévnatky ve 3D obrazech z optické koherentní tomografie. Vedoucí práce: Ing. Petra Štohanzlová
 • Měsíčková Klára Analýza vlastností komplexu QRS v normálním a vysokofrekvenčním záznamu EKG. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Meščánková Veronika. MR zobrazování fluoru-19. Vedoucí práce: Ing. Zenon Starčuk, CSc.
 • Minsterová Alžběta. Perfuzní analýza s využitím metody DSC-MRI. Vedoucí práce: Ing. Ondřej Macíček
 • Mojžíš Karel. Dopplerovský indikátor toku krve. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Nácovský Tomáš. Vláknově optické senzory pro biomedicínu: experimentální studie plastových optických vláken. Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
 • Němcová Michaela. Hluková mapa. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Němcová Simona. Zpracování signálu srdečních ozev. Vedoucí práce: Dr. Ing. Vlastimil Vondra
 • Neradilková Aneta. Generátor funkcí v systému Android. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Netopil Jan. Hodnocení srozumitelnosti textu z elektrookulogramu. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek, Ph.D.
 • Netopil Ondřej. Hodnocení svalové únavy horních končetin. Vedoucí práce: Ing. Pavla Horáková
 • Noremberczyk Adam. Automatická detekce ischemie v EKG pomocí umělé neuronové sítě. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Nováková Jarmila. Zpracování signálů EEG ve frekvenční oblasti. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Panáková Olga. Biodegradabilní kovové materiály jako náhrady kostí. Vedoucí práce: doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc.
 • Paštěka Richard. Osciloskop v systému Android. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Pavel Tomáš. Srovnání genomů analýzou pozice genů. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Pecníková Michaela. Detekce srdečních ozev ve fonokardiogramu. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital, Ph.D.
 • Petrula Jakub. Možnosti systému FLIM v konfokální mikroskopii. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Polášková Lenka. Dynamika spotu u obrazů 2D elektroforetických gelů. Vedoucí práce: Ing. Jiří Nedvěd
 • Procházka Ondřej. Analýza nitrolebního tlaku. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Pšurný Michal. Detekce toku s využitím optické koherentní tomografie. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Rexová Natálie. Efektivita rehabilitace horní končetiny. Vedoucí práce: Ing. Pavla Horáková
 • Rovná Tereza. Program pro spirometrická měření. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D.
 • Sanetrníková Dominika. Převrácené hodnoty výkonu EEG signálu ve sdružené EEG-fMRI analýze. Vedoucí práce: Ing. René Labounek
 • Schlorová Hana. Posuzování spánkových stádií ze signálů HRV. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Siegel Jan. Generátor rušení EKG signálu. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital, Ph.D.
 • Sladký Vladimír. Segmentace karbonových nanokuželů v TEM obrazech pomocí zobecněné Houghovy transformace. Vedoucí práce: Ing. Petr Walek
 • Solař Jan. Lokalizace železitých nanočástic ve vnitřních organelách. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Svobodová Ivana. Zpracování signálu z kontinuálního měření tlaku. Vedoucí práce: Dr. Ing. Vlastimil Vondra
 • Šafárová Marcela. Potlačení rušení v elektrokardiogramech. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek, Ph.D.
 • Šejnoha Radim. Kontrastní MRI perfuzní zobrazování. Vedoucí práce: Ing. Lucie Grossová
 • Šťastný Pavel Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.
 • Temelová Kristýna. Hodnocení sklonu elektrické srdeční osy. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek, Ph.D.
 • Vaněčková Tereza. Vliv emoční stimulace na signál EEG. Vedoucí práce: Ing. Karel Bubník
 • Vávrová Eva. Analýza spánkových EEG. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Veleba Josef. Detekce komorových extrasystol. Vedoucí práce: Ing. Martin Mézl
 • Věžníková Romana. Statistické vlastnosti ultrazvukových obrazů v kontrastním režimu. Vedoucí práce: Ing. Vladimír Slávik
 • Vičar Tomáš. Modul pro záznam elektrodermální aktivity. Vedoucí práce: Ing. Karel Bubník
 • Vránová Markéta. Uživatelské rozhraní pro systém Android pro ovládání plicního simulátoru. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Vyskočilová Marta. Fotopletysmograf s možností hodnocení naměřených křivek. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Weiss Vojtěch. Modifikace pracovních elektrod elektrochemických senzorů pro detekci biolátek. Vedoucí práce: Ing. Petra Majzlíková, Ph.D.
 • Zahradníčková Ludmila. Monitor dechu. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Záchej Samuel. Automatizovaná detekce makromolekulárních komplexů z kvantitativních STEM snímků a výpočet jejich molekulární hmotnosti. Vedoucí práce: Mgr. Kamila Hrubanová
 • Zbořilová Nicol. Klasifikace organismů na základě nukleotidových četností. Vedoucí práce: Ing. Helena Škutková, Ph.D.
 • Zemčíková Petra. Software pro zpracování infračervených snímků radiofrekvenčních ablací. Vedoucí práce: Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
 • Žáková Eliška. Segmentace cév sítnice ve 3D obrazech z optické koherentní tomografie. Vedoucí práce: Ing. Petra Štohanzlová

2012/13

 • Aligerová Zuzana. Analýza pulzové vlny s aplikací pro oscilometrické měření krevního tlaku. Vedoucí práce: MUDr. Eva Závodná, Ph.D.
 • Bajgar Jiří. Luxmetr. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Brachtl Martin. Mapa elektromagnetických polí v GIS. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Bršlicová Tereza. Binokulární vidění. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Bucsuházy Kateřina. Detekce komplexu QRS u experimentálních záznamů EKG. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Buchta Martin. Sudoku - algoritmizace řešení. Vedoucí práce: Ing. Martin Mézl
 • Černý Štěpán. Modelování parametrické arteriální vstupní funkce v perfúzním zobrazování. Vedoucí práce: Ing. Jiří Kratochvíla
 • Daniš Václav. Kardiostimulátor typu On Demand řízený mikrokontrolérem. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Doležal Petr. Analýza vrstvy nervových vláken na snímcích sítnice s využitím lokálních binárních vzorů. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík
 • Doležalová Radka. Použití umělých neuronových sítí pro klasifikaci srdečních cyklů. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Dudová Aneta. Pokročilé metody globální optimalizace. Vedoucí práce: Ing. Martin Mézl
 • Dvořáček Tomáš. Shluková analýza signálů EKG. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Fernandová Dominika. Elektroléčba. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Gallo Vladimír. Segmentace ultrazvukových sekvencí. Vedoucí práce: Ing. Martin Mézl
 • Grossmann David. Detekce komplexu QRS s využitím transformace svodů. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Handová Denisa. Eliminace artefaktů v obrazech z optické koherentní tomografie. Vedoucí práce: Ing. Petra Podlipná
 • Hartlová Marie. Analýza snímků sítnice se zaměřením na detekci patologických oblastí. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík
 • Hastík Matěj. Spirometrická měření v prostředí LabVIEW. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš
 • Hesko Branislav. Automatická klasifikace fotografií antibiotických disků. Vedoucí práce: Ing. Petr Walek
 • Hráček Roman. Porovnání vhodnosti způsobu vyjádření variability srdečního rytmu. Vedoucí práce: Ing. Alena Drkošová
 • Hrbáček Michal. Vlnková analýza elektrokardiografických signálů. Vedoucí práce: Ing. Martin Klimek
 • Hudec Jiří. Analýza chůze. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Jakubechová Jana. Biofunkcionalizace deponovaných kvantových teček. Vedoucí práce: Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D.
 • Jančová Ivana. Automatická detekce grafoelementů v signálu EEG. Vedoucí práce: Ing. Karel Bubník
 • Janeček David. Analýza AVG signálů. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Jehličková Jana. Vyhodnocení viability u kultivovaných mezenchymálních buněk. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Kantorová Martina. Segmentace 3D medicínských dat pomocí narůstání oblastí. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš
 • Karzel Michal. Vizualizace 3D dat v biomedicínských aplikacích. Vedoucí práce: Ing. Petra Podlipná
 • Kelča Jan. Statistická analýza snímků z optického koherentního tomografu a její aplikace v oftalmologii. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Klimeš Filip. Vliv délky reakčního času na amplitudu neuronální odezvy po vzácných podnětech v obraze funkční magnetické rezonance. Vedoucí práce: Ing. Martin Lamoš
 • Klímová Markéta. Automatická detekce mikroaneurizmat ve snímcích sítnice. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Kotek Lukáš. Měření elektrogramu pomocí systému BIOPAC. Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Balogh
 • Koudelková Zuzana. Penilní pletysmografie. Vedoucí práce: Ing. Jan Hrozek
 • Kovář Martin. Automatická úprava obrazů z 1D gelové elektroforézy . Vedoucí práce: Ing. Helena Škutková
 • Krajčovič Martin. Spirometrické měření pomocí systému PowerCube. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Králík Martin. Analýza meteorologických dat. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Kremličková Lenka Klasifikace EKG využitím shlukové analýzy. Vedoucí práce: Ing. Martin Klimek
 • Krupka Ondřej. Automatická segmentace dat EEG. Vedoucí práce: Ing. Karel Bubník
 • Křístek Jakub. Detekce a analýza pohybu očí. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Kubínová Kateřina. Datová komunikace mezi zdravotnickými informačními systémy. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Kukačková Hana, MDDr. Analýza variability intronů. Vedoucí práce: Ing. Vladimíra Kubicová
 • Lesáková Kateřina. Molekulární taxonomie pomocí mitochondriální DNA. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Liberdová Ivana. Analýza variability srdečního rytmu vlnkovou transformací. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek
 • Malý Lukáš. Soubor nástrojů pro práci s neurovědními daty. Vedoucí práce: Ing. Martin Lamoš
 • Maršánová Lucie. Použití kumulantů vyšších řádů pro analýzu EKG. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Mičánková Veronika. Tremometr. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Mrázek Petr. Resuscitace a AED. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Novotný Jan. Prostorové uspořádání molekul proteinů. Vedoucí práce: Ing. Helena Škutková
 • Novotný Jiří. Analýza rytmu z intervalů RR. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Olšanská Eva. Automatické rozměření signálů EKG. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Omastová Martina. Analýza variability srdečního rytmu Gaborovou transformací. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek
 • Osičková Kristýna. Analýza variability srdečního rytmu krátkodobou Fourierovou transformací. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek
 • Pelc Pavel. Měření viability buněk. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Popelka Petr. Zasílání servisních zpráv v prostředí Windows. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Procházka Petr. Dynamické programování v oblasti biosignálů. Vedoucí práce: Ing. Martin Klimek
 • Přibyl Jakub. Studium interakce DNA a doxorubicinu elektrochemickými metodami na nanostrukturovaných elektrodách. Vedoucí práce: Ing. Hana Kynclová
 • Ptáček Ondřej. Analýza variability srdečního rytmu pomocí korelačních dimenzí. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek
 • Roček Vojtěch Vliv biomolekul na optické vlastnosti deponovaných kvantových teček. Vedoucí práce: Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D.
 • Rusina Michal. Vyhledávání exonů pomocí Fourierovy transformace. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Ruttkay Michal. Generátor průběhu EKG signálu realizovaný mikrokontrolérem. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Sedláčková Gabriela. Metody vyhodnocení variability tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku. Vedoucí práce: Ing. Pavel Leinveber
 • Sikorová Eva. Vyhledávání CpG ostrůvků pomocí nukleotidových denzitních vektorů. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Skoupý Radim. Projevy fyziologického šumu ve fMRI datech. Vedoucí práce: Ing. Martin Lamoš
 • Slouka Petr. Zařízení pro měření elektrické aktivity svalů. Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Balogh
 • Smíšek Radovan. Reprezentace srdečních cyklů pro následnou klasifikaci. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Smrž Martin. Bezkontaktní měření teploty. Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Balogh
 • Spíchalová Barbora. Vyhledávání kódujících úseků pomocí analýzy DNA spektrogramu. Vedoucí práce: Ing. Vladimíra Kubicová
 • Stonawski Stanislav. Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice s využitím matematické morfologie. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík
 • Strakoš Libor. Odezva biologických signálu na akustickou a optickou stimulaci. Vedoucí práce: Ing. Karel Bubník
 • Svánovská Zuzana. Detekce komorových extrasystol. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Svoboda Tomáš. Funkční model jevu magnetické rezonance. Vedoucí práce: doc. Ing. Aleš Drastich, CSc.
 • Svozilová Veronika. Předzpracování obrazu 1D gelové elektroforézy. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Šejnohová Marie. Odstranění anesteziologické trubice z pediatrických CT dat. Vedoucí práce: Ing. Petr Walek
 • Šibíková Anna. Biofunkcionalizace ve vodě rozpustných CdTe kvantových teček. Vedoucí práce: Ing. Jana Chomoucká, Ph.D.
 • Šlof Michael. Simulace jevu utvrzování svazku rtg záření. Vedoucí práce: doc. Ing. Aleš Drastich, CSc.
 • Šťastná Veronika. Opakovatelnost elektrochemické detekce vybraných látek na uhlíkové tištěné elektrodě. Vedoucí práce: Ing. Petra Majzlíková
 • Trávníček Vojtěch. Porovnávání významných bodů pro detekci objektů v obraze. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš
 • Trnová Kateřina. Rozměření signálů EKG. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Valla Radek. Klasifikační systémy v nemocnicích. Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Balogh
 • Váňa Tomáš. Měření intervalů QT. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Vecheta Miroslav. Spirometrická měření. Vedoucí práce: Ing. Vladimír Slávik
 • Vepřková Hana. Výukový program pro demonstraci oscilometrického měření krevního tlaku. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
 • Vlachynská Alžběta. Vyhledávání oblastí bohatých na adenin a guanin. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Votoupal Pavel. Detekce komplexu QRS s využitím kombinování metod. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Vrbová Eva. Charakterizace nanostrukturovaných zlatých elektrod modifikovaných biotinovaným oligonukleotidem . Vedoucí práce: Ing. Radim Hrdý
 • Žáková Monika. Měření parametrů kardiovaskulárního systému na spiro-ergometrickém pracovišti. Vedoucí práce: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.

2011/12

 • Balcarová Anežka. Adaptivní segmentace EEG signálů. Vedoucí práce: Ing. Vladimíra Kubicová
 • Brabencová Klára. Oscilometrické měření krevního tlaku. Vedoucí práce: Ing. Vladimír Slávik
 • Brandejs Jakub. Detekce komplexu QRS u experimentálních záznamů EKG. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Byrtus David. Dopplerovský indikátor toku krve. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Čermáková Adéla. Elektrostimulační metoda prodloužení života kardiomyocytů. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Daněk Daniel Extrakce texturních příznaků pro účely detekce glaukomového poškození. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík
 • Danielová Tereza. Měření tepové frekvence. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Demel Jan. Využití vlnkové transformace pro fúzi obrazových dat. Vedoucí práce: Ing. Petr Walek
 • Dostálová Simona. Izolace a purifikace nukleových kyselin pomocí magnetizovatelných mikro- a nanočástic. Vedoucí práce: prof. Ing. René Kizek, Ph.D.
 • Dvořáková Lenka. Monitorování a návrh optimalizace provozu systému Cobas 8000 na OKB FN Brno. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Faltýnková Květoslava Polygrafické měření stresu. Vedoucí práce: Ing. Karel Bubník
 • Ferdusová Helena. Biosenzory na bázi modifikovaných uhlíkových nanotrubek. Vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.
 • Holeček Tomáš. Hemodynamický model v analýze efektivní mozkové konektivity pomocí fMRI. Vedoucí práce: Ing. Martin Lamoš
 • Hoštáková Nina. Metody predikce sekundární struktury proteinů. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Hylmar Petr. Konverze vzorkovacího kmitočtu. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Jalůvková Lenka. Detekce polohy optického disku ve snímcích sítnice. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Janáková Tereza. Využití molekulárně-genetických metod při výzkumu kolorektálního karcinomu. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Janovič Tomáš. Detekce polohy očí v obrazech obličeje pomocí Houghovy transformace. Vedoucí práce: Ing. Petr Walek
 • Jarošová Veronika. Elektroencefalografie. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Jirda David. Aplikace pro analýzu elektrogastrogramu. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek
 • Kadla Jan. Nelinearity v procesu akvizice dat u optické koherentní tomografie. Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Kuna
 • Kadlček Václav. Detekce krevních elementů. Vedoucí práce: Ing. Martin Lamoš
 • Kalužová Adéla. Hodnocení biosignálů a kvality přístrojů pro podporu srdce. Vedoucí práce: Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
 • Klásek Pavel. Segmentace základních částí lidského mozku v MR datech. Vedoucí práce: Ing. Miloš Malínský
 • Kolářová Dana. Optimalizovaná metodika umístění kaliperů pro ultrazvukové měření nuchální translucence. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Kopčil Petr. Kontinuální měření krevního tlaku. Vedoucí práce: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
 • Kosíř Kamil. Detektor QRS komplexu v EKG signálech. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital
 • Kubát Milan. Lineární a adaptivní filtry pro signály EKG. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Mackových Marek. Ultrazvukový fetální detektor. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Malá Aneta, Mgr. Studium EEG signálu v experimentu s flicker-fusion testem. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Maleňák Filip. Lokalizace volajícího v informačním systému urgentní medicíny. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Maršálková Leona. Měření dechové frekvence. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Martaus Pavel Vyhledávání přesných a přibližných repetic v sekvenci DNA na základě porovnávaní znaků. Vedoucí práce: Ing. Vladimíra Kubicová
 • Mihajlović Ana. Biosenzory na bázi modifikovaných nanočástic. Vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.
 • Moldříková Zuzana. Měření tloušťky kůže a podkožní tkáně v ultrazvukovém snímku v B-módu. Vedoucí práce: MUDr. Jaromír Šrámek
 • Moskovská Kateřina. Vyhledáváni repetitivní DNA z nukleotidových sekvencí. Vedoucí práce: Ing. Vladimíra Kubicová
 • Mošnerová Jitka. Praktické postupy v elektrookulografii. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Navrátil Rudolf. Software pro měření reakční doby při optické stimulaci. Vedoucí práce: Ing. Karel Bubník
 • Němcová Andrea. Binokulární vidění. Vedoucí práce: Ing. Petr Fedra
 • Němeček Tomáš. Úzkopásmové filtry pro signály EKG. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Nerušil Václav. Detekce komplexu QRS s využitím transformace svodů. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek, Ph.D.
 • Novosadová Michaela. Automatická segmentace zájmových oblastí lidského obratle. Vedoucí práce: Ing. Roman Peter
 • Novotná Veronika. Metody zobrazování a analýzy biologických vzorků. Vedoucí práce: Ing. Alexandr Knápek, Ph.D.
 • Pham Minh Tuan. Segmentace MRI dat s využitím metody narůstání oblastí. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš
 • Polievková Evelína. Magnetické částice jako analytický nástroj v medicíně. Vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.
 • Přikrylová Kateřina. Vyhledávání CpG ostrůvků v genomu eukaryotických organismů. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Ruttner Michal. Aplikace matematických metod detekce objektů v ultrazvukovém B-obraze. Vedoucí práce: Ing. Mgr. Martin Sedlář
 • Sedláčková Eva. Datový standard zdravotnických informačních systémů. Vedoucí práce: Ing. Petr Fedra
 • Simichanidis Michail Segmentace MRI dat s využitím detekce hran. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš
 • Sonnenschein Jiří. Číslicové zpracování mitochondriálních genomů. Vedoucí práce: Ing. Helena Škutková
 • Spišiaková Lucia. Zpracování obrazů sítnice oka v prostředí LabVIEW. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš
 • Střihavková Eva. Snímání EEG a jeho hodnocení. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Svobodová Eva. Praktické postupy v elektromyografii. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Šolc Radek. IR teploměr. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Tichý Pavel. Stanovení viability u kultivovaných buněk pomocí fluorescence. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Tobiášová Nela. Detekce mikroaneurizmat a hemoragií ve snímcích sítnice. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Tomanová Markéta. Protetické náhrady horních končetin. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
 • Trávníčková Hana. Kožní odpor a psychogalvanický reflex. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Vadják Šimon. Pomůcky pro vertikalizaci pacienta. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
 • Válková Hana. Detekce měkkých a tvrdých exudátů ve snímcích sítnice. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Valkovičová Jiřina. Biosenzory na bázi modifikovaných TiO2 nanočástic. Vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.
 • Veselá Martina. Měření propustnosti dialyzačních membrán. Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
 • Vykoupil Pavel. Inteligentní klasifikace příznaků pro podporu diagnostiky glaukomu. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík
 • Zedníček Vlastimil. Filtrace EKG signálů ve vlnkové oblasti. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital

2010/11

 • Bainar Petr, Modelování rekonstrukce obrazu při CT RTG fluoroskopii. Vedoucí práce: doc. Ing. Aleš Drastich, CSc.
 • Balík Zdeněk, Detektor QRS komplexu. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital
 • Bujnošková Eva, Využití snímků sítnice v biometrii. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Caha Martin, Analýza vodivosti kůže. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Červinková Veronika, Vliv míry soustředění na reakční dobu. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek
 • Číhal Martin, Metody měření koncentrace intracelulárního vápníku. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Dvořáček Jiří, Zpracování elektrochemických signálů metalotioneinu z Brdičkovy reakce. Vedoucí práce: Ing. Martin Valla
 • Fabík Vojtěch, Měření vodivosti kůže při opakovaném podnětu. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Faltýnková Květoslava, Detekce lži. Vedoucí práce: Ing. Karel Bubník
 • Franěk Pavel, Metody zvyšování rozlišení digitálních snímků. Vedoucí práce: Ing. Martin Mézl
 • Hadwigerová Michaela, Predikční modely pro analýzu přežití. Vedoucí práce: Ing. Helena Škutková
 • Hájková Tereza, Čipová a kapilární elektroforéza pro výzkum rakoviny. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Handl Marek, Měření EKG signálů a realizace detektoru QRS komplexu. Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Kuna
 • Hanzelka Adam, Korekce kolísání nulové izolinie. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek
 • Heczková Monika, Účinky nestacionárních magnetických polí na biologické materiály. Vedoucí práce: Mgr. Daniel Vlk, CSc.
 • Horský Martin, Stanovení parametrů křivky krevního tlaku pro řízení ventilace při anestézii u koní. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Hořavová Lenka, Sledování antioxidačních ukazatelů u dětí se zhoubnými nádory. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Hrazdilová Ivana, Měření konformačních vlastností nukleových kyselin. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Hrušková Jana, Určení rychlosti tepové vlny ze záznamu centrálního pulsového tlaku. Vedoucí práce: MUDr. Eva Závodná, Ph.D.
 • Jakubíček Roman, Adaptivní zostřování obrazu. Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
 • Janů Joshua, Binokulární vidění. Vedoucí práce: Ing. Petr Fedra
 • Karafiátová Pavla, Srovnání pulsních oximetrů. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Kaspar Pavel, Transformace svodů EKG. Vedoucí práce: Ing. Jan Hrubeš
 • Kašák Pavel, Detekce QRS založená na počítání průchodů nulou. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek
 • Kašpárek Jan, Komprese signálů EKG. Vedoucí práce: Ing. Jan Hrubeš
 • Klimešová Marie, Aplikace spektrofotometrů. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Klímová Jana, Registrace obrazů sítnice založena na segmentaci cév. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš
 • Klus Michal, Měření a analýza elektroencefalogramu. Vedoucí práce: Ing. Vladimíra Kubicová
 • Kocová Lucie, Vizualizace činnosti srdce z auskultace. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Koňařík Jakub, Internetová knihovna metod a algoritmů pro registraci medicínských obrazů. Vedoucí práce: Ing. Roman Peter
 • Kotlánová Markéta, Analýza mikroskopického obrazu v LabVIEW. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Čmiel
 • Koťová Markéta, Modelování artefaktů procesu CT RTG zobrazení. Vedoucí práce: doc. Ing. Aleš Drastich, CSc.
 • Kubáček Svatopluk, Simulace elektrofyziologických experimentů. Vedoucí práce: Ing. Milan Rychtárik
 • Kubica Roman, Biometrie otisku prstu. Vedoucí práce: Ing. Petr Fedra
 • Kudlička Petr, Měření koncentrace vzdušných iontů. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Lankašová Karolína, Bioinformatika lidského genomu. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Mášová Lenka, Snímání EMG a jeho hodnocení. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Matejková, Magdaléna Posouzení nejistoty ultrazvukového měření nuchální translucence. Vedoucí práce: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
 • Mezek Jan, Internetová aplikace pro podporu servisu zdravotnických přístrojů. Vedoucí práce: Ing. Petr Fedra
 • Mezuláníková Radka, Zpracování biomedicínských obrazů v prostředí LabVIEW. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš
 • Mondeková Věra, Diagnostika genomem podmíněných onemocnění za využití mikro a nanočástic. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Nováková Marie, Analýza časových snímků sítnice. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Ondrášková Lucie, Středoušní implantáty v klinické praxi. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Ondroušek Lukáš, Číslicové zpracování elektroforetogramů. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Peprníčková Anna, Účinky ultrazvuku na biologické materiály. Vedoucí práce: Mgr. Daniel Vlk, CSc.
 • Peterek Jan, Analýza variability srdečního rytmu. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Pitner Vít, Reprezentace a zpracování genomických signálů. Vedoucí práce: Ing. Martin Valla
 • Pokorný Pavel, Měření průtoku pomocí diluční metody. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš
 • Port Martin, Spektrální analýza zvuků v prostorové akustice. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Rageh Akram, Měření biosignálů systémem Biopac. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek
 • Reichlová Tereza, Diferenční pulzní voltametrie pro detekci metallothioneinu. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Rucký Jakub, Sledování stresových markerů u rostlin vystavených působení těžkých kovů. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Řezníček Roman, Magnetoterapie. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
 • Sedlář Karel, Bootstrappingové metody ve fylogenetice. Vedoucí práce: Ing. Helena Škutková
 • Schořová Martina, Měření nasycení krve kyslíkem. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Skácelová Lucie, Datový standard zdravotnických informačních systémů. Vedoucí práce: Ing. Petr Fedra
 • Sobotková Šárka, Detektor dětského pláče. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Sodomka Ondřej, Moderní zobrazovací metody v dentální implantologii. Vedoucí práce: doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
 • Strublová Tereza, Variabilita srdečního rytmu při poklesu úrovně bdělosti. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek
 • Střihavková Eva, Snímání EEG a jeho hodnocení. Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
 • Svoboda Ondřej, Hodnocení automatických metod segmentace cévního řečiště. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík
 • Šikner Tomáš, Vícesvodová rozhodovací pravidla v detekci komplexů QRS. Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek
 • Šromová Michaela, Hodnocení srdečních arytmií. Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
 • Štrbková Lenka, Iontová rovnováha a její vliv na funkci srdce, měření a analýza EKG. Vedoucí práce: doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.
 • Těthal Jiří, Komparační analýza genomických dat pomocí grafické reprezentace. Vedoucí práce: Ing. Denisa Maděránková
 • Tkáč Jan, Modelování dynamiky kalcia v excitabilních i neexcitabilních buňkách. Vedoucí práce: Ing. Milan Rychtárik
 • Trneny Ondrej, Pokročilé zarovnávání a určování genetické odlišnosti sekvencí DNA. Vedoucí práce: Ing. Martin Valla
 • Vašková Kateřina, Virtuální přístroj pro měření krevního tlaku. Vedoucí práce: Ing. Vratislav Harabiš
 • Vích Daniel, Snímání a analýza elektrické aktivity srdce a krevního tlaku před a po zátěži. Vedoucí práce: Ing. Jiří Kratochvíla
 • Vlček Milan, Studium změn elektrické aktivity mozku vyvolaných poklesem úrovně bdělosti. Vedoucí práce: Ing. Marina Ronzhina
 • Vodáková Martina, Analýza oftalmologických dat z pohledu diagnostiky glaukomu. Vedoucí práce: Ing. Jan Odstrčilík
 • Vyskočilová Martina, Analýza variability srdečního rytmu ve frekvenční oblasti. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
 • Vyškovský Daniel, Respirace při poklesu úrovně bdělosti. Vedoucí práce: Ing. Oto Janoušek
 • Zahradník Radek, Vlnková filtrace EKG signálu. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Smital
 • Zemánek Ladislav, Modelování akčního potenciálu srdečních buněk. Vedoucí práce: Ing. Milan Rychtárik
 • Zembol Filip, Analýza parametrů infračerveného zobrazení. Vedoucí práce: Ing. Petr Čech
 • Žbánková Alena, Intraaortální balonková kontrapulzace. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora
 • Žižková Michaela, Zabezpečení přenosu dat. Vedoucí práce: Ing. Jiří Sekora